• international_dialogue.jpeg
    Międzynarodowy dialog interesariuszy

Międzynarodowy dialog interesariuszy

Jako spółka innowacyjna, KWS jest przekonana o potencjalne edytowania genomu i w związku z tym chciałaby wkroczyć na społecznie akceptowaną ścieżkę wykorzystywania tych nowych metod hodowli roślin przy niezbędnym poziomie odpowiedzialności w badaniach i hodowli oraz rozwoju produktów. W tym wydarzeniu wziął udział cały Zarząd KWS, łącznie z Prezesem Andreasem J. Büchtingiem i wieloma innymi pracownikami najwyższego szczebla.

Jednym z najważniejszych wyników dialogu było potwierdzenie, że „percepcja jest zgodna z
rzeczywistością”: Sposób postrzegania i oceny różnych faktów przez konsumentów jest znacznie ważniejszym kryterium społecznej akceptacji niż techniczne czy obiektywne objaśnienie. I właśnie dlatego tak ważne jest obserwowanie różnych perspektyw – naukowej, regulacyjnej, etycznej i społecznej – i radzenie sobie z nimi jako spółka.

Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje o edytowaniu genomu

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT