• international_dialogue.jpeg
    Międzynarodowy dialog interesariuszy

Międzynarodowy dialog interesariuszy

Jako spółka innowacyjna, KWS jest przekonana o potencjalne edytowania genomu i w związku z tym chciałaby wkroczyć na społecznie akceptowaną ścieżkę wykorzystywania tych nowych metod hodowli roślin przy niezbędnym poziomie odpowiedzialności w badaniach i hodowli oraz rozwoju produktów. W tym wydarzeniu wziął udział cały Zarząd KWS, łącznie z Prezesem Andreasem J. Büchtingiem i wieloma innymi pracownikami najwyższego szczebla.

Jednym z najważniejszych wyników dialogu było potwierdzenie, że „percepcja jest zgodna z
rzeczywistością”: Sposób postrzegania i oceny różnych faktów przez konsumentów jest znacznie ważniejszym kryterium społecznej akceptacji niż techniczne czy obiektywne objaśnienie. I właśnie dlatego tak ważne jest obserwowanie różnych perspektyw – naukowej, regulacyjnej, etycznej i społecznej – i radzenie sobie z nimi jako spółka.

Koncentracja na zagadnieniu: edytowanie genomu

Dlaczego edytowanie genomu to sposobność dla bardziej zrównoważonego rolnictwa?

Jakie są opcje hodowli upraw bardziej odpornych na choroby i szkodniki w krótszym okresie czasu? Dlaczego rośliny rozmnażane przy użyciu określonych metod edytowania genomu mogą być uważane za identyczne do tych, które naturalnie występują w przyrodzie? Co jeszcze jest potrzebne podczas korzystania z edytowania genomu?

Dr Hagen Duenbostel, rzecznik prasowy Rady Zarządzającej oraz dr Léon Broers, członek zarządu ds. badań i hodowli odpowiedzą na te i inne pytania w filmie wideo. Ich najważniejszy cel: Aby osiągnąć postęp na drodze do zrównoważonego rolnictwa, należy zachować równowagę pomiędzy innowacjami naukowymi a wymogami regulacyjnymi. „W przeciwnym razie spowolnimy postęp w hodowli roślin, który uważamy za istotny dla społeczeństw na całym świecie” – podkreśla dr Léon Broers.

Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje o edytowaniu genomu

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT