Hodowla odmian kukurydzy efektywnie wykorzystujących składniki odżywcze: Dobry plon kukurydzy pomimo mniejszej ilości nawozów - jak to możliwe?

Czas czytania: 3 minuty

W nowym Rozporządzeniu w sprawie nawozów Niemcy zmniejszyły dopuszczalną ilość azotu na wielu polach. W wielu miejscach dopuszczalne jest stosowanie tylko niewielkiej ilości nawozu. Niemniej jednak rolnicy chcą nadal osiągać dobre plony, na przykład kukurydzy. Aby ich wesprzeć, KWS hoduje odmiany kukurydzy, które absorbują azot z gleby bardziej efektywnie, a dzięki temu mogą sobie radzić przy mniejszej ilości tego pierwiastka. Jest to jeden z wkładów hodowli roślin w rolnictwo zrównoważone.

Jedna z przyczyn wprowadzenia nowej wersji tego przepisu: W ocenie ustawodawców stężenie azotu w wodzie gruntowej jest często zbyt wysokie. Władze uważają, że przyczynia się do tego rolnictwo. Jeśli azot nie zostanie zabsorbowany przez rośliny, to może być wypłukany przez deszcz. Dzieje się tak na przykład w przypadku zastosowania zbyt silnego nawożenia lub w nieodpowiednim czasie. W związku z tym w przyszłości ilość azotu powinna być dostosowana możliwie najdokładniej do potrzeb roślin i utrzymywana na możliwie najniższym poziomie. W innych krajach może to być określone przez ustawodawców. Rozporządzenie w sprawie nawozów zobowiązuje niemieckich rolników do sporządzenia dokładnego bilansu składników odżywczych dla swoich pól.

Przydatna konsekwencja zmienności genetycznej

„Oznacza to, że maksymalizując efektywne wykorzystywanie azotu przez rośliny odgrywa większą rolę niż dotychczas” – stwierdza Thomas Presterl z KWS. Ale jak utrzymać stabilność plonu, kiedy w przyszłości wiele pól będzie otrzymywać mniej azotu? „Oczywiście żadna roślina nie może się prawidłowo rozwijać bez pewnej ilości azotu, który jest jednym z najważniejszych roślinnych składników odżywczych” – dodaje Presterl. „Nasze badania wskazują jednak, że niektóre rośliny kukurydzy absorbują azot bardziej efektywnie niż inne. Wynika to z naturalnej zmienności genetycznej” – wyjaśnia jego współpracownik Roland Peter, także ekspert w dziedzinie hodowli kukurydzy z niezależnej firmy hodowli roślin.

W efekcie odmiany efektywnie wykorzystujące azot wykazują większą wydajność przy niskiej podaży azotu w porównaniu z innymi odmianami. Odmiany efektywnie wykorzystujące azot dobrze plonują nawet w warunkach niedoboru: „Dana odmiana powinna wykorzystywać azot dostępny dla rośliny w glebie tak efektywnie, jak to możliwe, od początku wzrostu, zanim zostanie on przesunięty do głębszych warstw lub uwolniony do powietrza. Najważniejszym wymogiem jest to, by odmiany kukurydzy przy ograniczonym nawożeniu nie wykazywały nagłego spadku plonu, ale zachowały wysoki poziom wydajności” – wyjaśnia Presterl. Bezpieczeństwo plonu jest jednym z priorytetowych celów KWS.

Peter wyjaśnia, że hodowcy i badacze z KWS badają takie rośliny: „Na przykład uprawiamy je w warunkach polowych przy bardzo małej dostępności azotu, aby obserwować, które rośliny kukurydzy najlepiej radzą sobie w tych warunkach.” Jedną z przyczyn jest na przykład to, że rośliny o szczególnie szeroko rozgałęzionym i gęstym systemie korzeniowym mają większy kontakt z glebą, a dzięki temu mogą absorbować nieco więcej azotu – wyjaśnia Presterl. Jego współpracownicy badają naturalny materiał genetyczny roślin. Okazuje się, że pożądana właściwość efektywnego wykorzystywania azotu, która jest w wielu przypadkach dziedziczna, nie jest jedynym czynnikiem determinującym.

Zadanie długoterminowe

Ponadto: Rolnictwo jest zawsze integralną częścią natury. A w związku z tym warunki polowe są różne z roku na rok. Odnosi się to oczywiście także do pobierania składników odżywczy przez kukurydzę i wszystkie inne rośliny. Jest to zadanie długoterminowe z samej natury: Wyhodowanie nowej odmiany zabiera około dziesięciu lat. Wymaga ono nie tylko naukowego doświadczenia, ale także swobody i niezależności przedsiębiorcy. KWS ma obie te cechy od ponad 160 lat.

Firma jest zaangażowana w hodowlę kukurydzy efektywnie wykorzystującej azot od kilku lat. W związku z tym wiele obecnie dostępnych odmian już cechuje się dobrym poziomem przyswajania azotu, między innymi dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu. Wciąż nie wiemy dokładnie, które i jak wiele czynników dziedzicznych wchodzi ze sobą w interakcję, ani w jaki sposób się to odbywa – wciąż wiele pracy przed badaczami z KWS. Aby osiągnąć ten cel, firma inwestuje także około 17 procent swoich przychodów w prace badawczo-rozwojowe. Celem jest zawsze zwiększanie różnorodności genetycznej roślin uprawnych, aby zapewnić rolnikom najwyższej jakości odmiany.

Wstecz do strony głównej „Świat rolnictwa”

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT