Substancje biologiczne: Pożyteczne bakterie chronią przed szkodnikami i mogą zwiększać plon

Czas czytania: 3 minuty

Bakterie to ekstremiści wśród organizmów żywych. Żyją w gorącej wodzie o temperaturze 100 stopni, w silnych kwasach lub w źródłach wody siarczkowej głębokich mórz, a także w nasionach niektórych odmian buraka cukrowego firmy KWS.

Pożyteczne bakterie przylegają do każdego nasionka po ich specjalnym zaprawieniu. „Nie jest to zbieg okoliczności ale wynik celowych procesów w trakcie otoczkowania i zaprawiania nasion... i wielu prac badawczych” – mówi Ralf Tilcher, który przewodzi specjalnej grupie roboczej w KWS pt. „Substancje biologiczne”. „W suchych latach i na glebach marginalnych te bakterie mogą zwiększać plon.” Biorąc pod uwagę te sukcesy, bakterie mogły by być w przyszłości wykorzystane nawet w większej liczbie odmian buraka cukrowego.

Bakterie jako cenni pomocnicy

Bakterie stały się cenionymi pomocnikami KWS i rolników, ponieważ te korzystne organizmy rozwinęły niezwykłe zdolności w trakcie ewolucji. Mogą wiązać azot z powietrza lub wytwarzać roślinne hormony wzrostu. Po długiej serii eksperymentów Tilcher i jego współpracownicy wykorzystują kombinację różnych szczepów bakterii, które następnie po specjalnym otoczkowaniu wbudowują do pomarańczowej masy nasion buraka cukrowego.

Pomocna miliardowa armia

Po wysianiu nasion do wilgotnej gleby, te korzystne bakterie bardzo szybko się namnażają do miliarda pomocników, którzy współdziałają w zapewnianiu pozytywnego efektu. Dzięki dużej liczebności okupują środowisko wokół nasionka i rosnących korzeni znacznie szybciej niż konkurujące z nimi, często uszkadzające rośliny mikroorganizmy.

Liczne korzyści

Ma to kilka korzyści. Po pierwsze pożyteczne bakterie zajmują to samo miejsce na nasionach i korzeniach. Szkodniki mają mniej substancji odżywczych. Ponadto bakterie mogą wytwarzać produkty metabolizmu, zapewniające siewkom ochronę przed chłodem, suszą, silnym zasoleniem gleby lub szkodliwymi grzybami. Mogą również, jak znane nam bakterie brodawkowe, występujące u roślin strączkowych wiązać azot atmosferyczny. W ten sposób udostępniają dodatkowe źródło substancji odżywczych dla roślin.

Interdyscyplinarna grupa robocza

Tilcher zajmuje się tym zagadnieniem od wielu lat, a jego grupę nazwano „Substancje biologiczne”. Knapp stwierdza: „Wspieramy rośliny dzięki korzystnym bakteriom.” My, czyli grupa robocza, obejmująca ekspertów z różnych obszarów KWS. Badania i przemysł na całym świecie są obecnie bardzo aktywne w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek substancji biologicznych (a także bakterii i grzybów) – systematyczne wyszukiwanie i testowanie pod kątem produktów i podejścia, które mogłyby być wykorzystane przez KWS, to jedno z najważniejszych zadań tego zespołu. Tilcher i jego współpracownicy nie mogą ujawnić, jakie bakterie były źródłem sukcesu: KWS to nie jedyna firma, która dostrzegła potencjał mikroorganizmów w zwiększaniu plonu.

Trend zmniejszania stosowania środków chemicznych

Przez wiele lat jedną z sił napędowych tej grupy był nieprzerwany trend zmniejszania zużycia środków chemicznych w polu. Społeczeństwo, politycy i władze na ogół oczekują rozwiązań alternatywnych wobec środków chemicznych w ochronie nasion i roślin. „Ta presja społeczna zwiększa się wraz z upływem lat” – zauważa Tilcher. Już od dawna popularne niegdyś produkty do zaprawiania nasion kukurydzy i rzepaku nie uzyskują zatwierdzenia, a podobne ograniczenia dotyczą także buraka cukrowego. Niezależnie od tego, KWS chce nadal oferować rolnikom najlepsze odmiany. Ta niezależna rodzinna firma bada liczne obiecujące metody, łącznie z substancjami biologicznymi.

Alternatywne narzędzia

Jednym z alternatywnych narzędzi są bakterie, których potencjał biologiczny wydaje się być ogromny. Już w swojej pracy doktorskiej sprzed ponad 20 lat Tilcher zastanawiał się, jakie mikroorganizmy mogą chronić rośliny przed agresywnymi grzybami. Ta zasada przyświeca mu także w ciągu wieloletnich badań nad zaprawianiem nasion w KWS. Pierwsze przeszkody już udało się pokonać: W Rosji i Serbii kilku dużych klientów z sukcesem uprawia zaprawiane nasiona buraka cukrowego. „Na glebach marginalnych i w warunkach suszy plon w 2014 i 2015 roku był znacznie wyższy dzięki mieszance bakterii niż u roślin bez bakterii” – mówi Tilcher.

Wstecz do strony głównej „Świat rolnictwa”

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT