Polityka prywatności Streszczenie

KWS Polska i KWS Lochow Polska gromadzi dane użytkowników z myślą o zapewnianiu dostępu do witryny myKWS oraz przekazywaniu zamawianych informacji specjalistycznych.

Gromadzimy tylko dane przekazane przez użytkowników i przechowujemy je przez okres świadczenia żądanych usług. Można również wyrazić zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu. Rejestrację myKWS można anulować w dowolnym momencie. To samo dotyczy zgody na otrzymywanie biuletynu.

Co do zasady wykorzystujemy dane użytkowników tylko w obrębie Grupy KWS i przekazujemy je stronom trzecim. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich usunięcia. W powiadomieniach dotyczących prywatności informujemy o pozostałych prawach użytkowników, podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych oraz szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych użytkowników na naszej witrynie.

Pełna polityka prywatności