POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

KWS Polska sp. z o.o. i KWS Lochow Polska sp. z o.o. (dalej „KWS”, „my”, „nam”, „nasz” itd.) docenia zainteresowanie użytkowników naszą firmą i dziękuje za odwiedzenie naszej witryny internetowej i korzystanie z naszej aplikacji. KWS bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie, zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz z zapisami Polityki prywatności umieszczonej na niniejszej witrynie. Na kolejnych stronach podajemy informacje dotyczące tego, jakie dane przechowujemy, jak je wykorzystujemy i kiedy to robimy.

1. Administrator danych

W myśl art. 4, ust. 7 RODO administratorem danych jest:

1) KWS Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 151, 60-206 Poznań, Polska lub

2) KWS Lochow Polska sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy, Polska.

Na zasadzie współadministrowania danymi osobowymi, zgodnie z art. 26 RODO.

2. Dane kontaktowe

Skontaktuj się z firmą, z którą masz relacje biznesowe.

Poniżej znajdziesz odpowiednie dane kontaktowe:

"KWS Polska" Sp. z.o.o.
ul. Głogowska 151
60-206 Poznań
Telefon: +48 61 873 88 00
Faksu: +48 61 873 88 08
E-mail: iod-plpr@kws.com

KWS Lochow Polska Sp. z.o.o.
ul. Słowiańska 5
Kondratowice
57-150 Prusy
Telefon: +48 71 39 27-300
Faksu: +48 71 39 27-301
E-mail: iod-plpr@kws.com

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

a) Wizyta poglądowa na naszej witrynie

Jeśli chodzi o wizyty poglądowe na naszej witrynie, czyli takie, które nie wiążą się z rejestracją ani przekazywaniem innych informacji, gromadzimy tylko dane osobowe, które nasz serwer otrzymuje od przeglądarki użytkownika.

Przetwarzamy następujące dane techniczne potrzebne do pokazania strony w sposób bezpieczny i stabilny osób przeglądających naszą witrynę:

 • adres IP
 • data i godzina wysłania żądania
 • różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego
 • treść żądania (konkretna strona)
 • stan dostępu / kod statusu HTTP
 • ilość każdorazowo przesyłanych danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki

Informacje te analizuje się wyłącznie w celach statystycznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes odnosi się do świadczenia usług internetowych i dbałości o bezpieczeństwo danych.

b) myKWS

W naszej witrynie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość zarejestrowania się w usłudze informacyjnej „myKWS”. Użytkownicy mogą również korzystać z portalu dla klientów za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej myKWS. W poniższym dokumencie informujemy o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika realizowanym podczas korzystania przez niego z myKWS.

I. Rejestracja w myKWS

myKWS to kompleksowa usługa informacyjna związana z przekazywaniem istotnych treści dotyczących plonów i naszych produktów, zwłaszcza tych związanych z kukurydzą, burakiem cukrowym, pszenicą, jęczmieniem, ryżem i rzepakiem. Można tu znaleźć przydatne narzędzia (np. narzędzie do wyszukiwania wzorców uszkodzeń w chorobach liści, plany sadzenia, monitoring TS dla kiszonki kukurydzianej) i kalkulatory (wyliczające np. ilość potrzebnych nasion, zagęszczenie nasadzeń, itd.). Platforma myKWS podaje informacje regionalne dostosowane dla konkretnego obszaru rolnego – np. w związku z zarządzaniem zbiorem plonów, kontrolą nicienia w uprawie buraka, temperaturami podłoża i poziomami ciepła dla kukurydzy.

Aby uzyskać dostęp do tych usług i informacji, konieczna jest rejestracja.

W ramach rejestracji tworzymy profil użytkownika. Tworząc profil, gromadzimy od użytkownika dane wymagane do przypisania mu konta oraz zarządzania nim.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera b) RODO.

Dane użytkownika zostaną usunięte 30 dni po zakończeniu relacji z użytkownikiem i po wygaśnięciu wszelkich ustawowych okresów przechowywania.

II. Ogólne informacje i zalecenia

W swoim koncie myKWS użytkownik może podać dodatkowe informacje (np. preferowane rodzaje upraw, przypisanie danych ze sklepu KWS), na podstawie których będzie otrzymywać od nas odpowiednie treści i zalecenia (np. związane ze świadczeniem usług w zakresie nasion i wydawaniem zaleceń dotyczących postępowania z uprawianymi gatunkami). Istotne treści i zalecenia będą przesyłane użytkownikowi za pośrednictwem funkcji powiadamiania w obszarze myKWS.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera b) RODO.

Dane użytkownika zostaną usunięte 30 dni po zakończeniu relacji z użytkownikiem i po wygaśnięciu wszelkich ustawowych okresów przechowywania.

III. Funkcje geograficzne

W myKWS wykorzystujemy dane dotyczące lokalizacji użytkownika, aby oferować mu funkcje geograficzne (np. analizy satelitarne pól użytkownika, istotne informacje związane z jego lokalizacją takie jak informacje o pogodzie lub usługi doradztwa związane z lokalizacją).

Użytkownik ma również możliwość tworzenia notatek geograficznych. W tym miejscu można dodawać tekst i obrazki informacyjne.

W aplikacji myKWS użytkownik ma również możliwość informowania nas na bieżąco o swojej lokalizacji za pośrednictwem GPS. W tym celu aplikacja uzyskuje dostęp do danych dotyczących aktualnej lokalizacji użytkownika.

Za pomocą tej funkcji użytkownik może na przykład wyświetlić swoją bieżącą lokalizację na mapie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera b) RODO.

Dane dotyczące lokalizacji użytkownika zostaną usunięte 30 dni po zakończeniu relacji z użytkownikiem i po wygaśnięciu wszelkich ustawowych okresów przechowywania.

IV. Analiza użytkowania

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, gromadzimy i analizujemy podstawowe dane dotyczące zachowań użytkownika w celu ulepszenia naszych usług i sprawienia, by były one bardziej atrakcyjne.

Dane dotyczące użytkowania będą rejestrowane i oceniane wyłącznie za zgodą użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera a) RODO.

Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod-plpr@kws.com

Dane użytkownika zostaną usunięte 30 dni po zakończeniu relacji z użytkownikiem i po wygaśnięciu wszelkich ustawowych okresów przechowywania.

V. Dostęp do kamery w celu korzystania z funkcji

Aplikacja myKWS wymaga dostępu do aparatu urządzenia użytkownika, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcji. Pozwala to na przykład na przesyłanie obrazów bezpośrednio do aplikacji lub uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat danego produktu poprzez zeskanowanie jego kodu QR. Po zeskanowaniu kodu QR produktu zapisujemy informacje o produkcie przesłane do informacji przechowywanych w myKWS, aby móc utworzyć historię korzystania na koncie myKWS.

Podstawa prawna przetwarzania to artykuł 6, ust., 1 litera b) RODO.

Jeśli użytkownik nie będzie zalogowany w momencie skanowania lub jeśli utworzy swoje konto myKWS w późniejszym czasie, jego lokalizacja zostanie później dodana do konta myKWS, pod warunkiem że wyraził zgodę na lokalizację w interfejsie API przeglądarki.

Podstawę prawną do zapisania lokalizacji stanowi art. 6, ust. 1, litera a) i art. 6, ust. 1, litera b) RODO w przypadku kolejnych połączeń.

Dane użytkownika zostaną usunięte 30 dni po zakończeniu relacji z użytkownikiem i po wygaśnięciu wszelkich ustawowych okresów przechowywania.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, usuniemy jego dane po wycofaniu zgody, chyba że dalsze przetwarzanie jest dozwolone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

c) Kontakt z klientami

Ponadto, wykorzystujemy i przetwarzamy dane kontaktowe użytkowników, np. imię i nazwisko, adres, numer faksu, adres e-mail lub numer telefonu, aby informować ich — przy pomocy wskazanych metod komunikacji — o naszych produktach, usługach i ofertach specjalnych, które mogą ich zainteresować, a także w celu prowadzania ankiet wśród klientów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes odnosi się w tym przypadku do komunikacji z klientami.

d) Śledzenie

Nasza strona internetowa wykorzystuje różne technologie do gromadzenia i zapisywania danych w celach marketingowych oraz związanych z optymalizacją. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem.

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieci oferowaną przez Google LLC („Google”). Informacje generowane przez plik cookie podczas korzystania z witryny przez użytkownika są zwykle przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W ramach anonimizacji IP adres IP użytkownika zostaje najpierw skrócony przez Google w jednym z państw członkowskich UE lub w innym kraju będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i tam się go skraca. Google — w imieniu operatora strony internetowej — wykorzystuje te informacje do analizy sposobów korzystania z witryny przez użytkownika, po czym przygotowuje raporty na temat jego zachowań, co umożliwia oferowanie operatorowi strony kolejnych usług związanych z wykorzystywaniem witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście korzystania z Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl&gl=de. Proszę pamiętać, że na naszej stronie internetowej program Google Analytics został rozszerzony kodem „anonymizeIp”, co gwarantuje anonimizowane gromadzenie adresów IP („maskowanie IP”).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera a) RODO.

Aby cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych w ramach Google Analytics, kliknij niebieski sześciokąt w lewym dolnym rogu strony, aby móc dostosować ustawienia w banerze plików cookie.

e) Biuletyn

Wysyłamy biuletyn e-mailowy wyłącznie osobom, które zamówiły go na naszej stronie internetowej. Osoby, które nie chcą już go dostawać, mogą anulować subskrypcję, korzystając z łącza podanego na końcu każdego biuletynu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera a) RODO.

f) Rekomendacje na Facebooku, G+, Twitterze, w e-mailach i na WhatsApp

Można łatwo udostępniać informacje dotyczące strony internetowej KWS na Facebooku, G+, Twitterze, w e-mailach i na WhatsApp, korzystając z odpowiednich wtyczek. Wtyczki te są zakładkami internetowymi, przy pomocy których użytkownicy omawianych usług mogą gromadzić łącza i wiadomości. Na stronie internetowej KWS są one podłączone jedynie jako łącze do przedmiotowych usług. Dopiero po kliknięciu powiązanej grafiki użytkownik zostaje przeniesiony na stronę odpowiedniego dostawcy, tj. dopiero wtedy dane użytkownika zostają przekazane do odpowiedniego dostawcy. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przez witryny zewnętrzne można znaleźć w oświadczeniach dotyczących ochrony danych.

4. Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które można umieścić na twardym dysku użytkownika, gdy odwiedza jakąś witrynę. Pliki te są tworzone i wysyłane przez serwer internetowy, który został wykorzystany przez przeglądarkę (np. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) do nawiązania połączenia. Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani infekować komputera za pomocą wirusów. Ich celem jest usprawnianie możliwości korzystania z internetu.

Nasze witryny wykorzystują następujące rodzaje plików cookie. Ich zakres i sposób działania wyjaśniono poniżej:

 • tymczasowe pliki cookie (a),
 • trwałe pliki cookie (b).

a) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są to przede wszystkim sesyjne pliki cookie. Zapisują one „identyfikator sesji”, przy pomocy którego można przypisać różne żądania wysyłane z przeglądarki do całej sesji. Oznacza to, że komputer użytkownika może zostać rozpoznany po powrocie użytkownika do naszej strony internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

b) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po zdefiniowanym wcześniej okresie, który może być różny w zależności od danego pliku. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.

c) Można skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i zrezygnować, na przykład, z plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że niektóre funkcje witryny mogą przestać być dostępne.

d) Pliki flash cookie, których używamy, nie są zapisywane w przeglądarce, ale we wtyczce flash. Używamy również obiektów pamięci HTML5 umieszczonych na terminalu użytkownika. Obiekty te zapisują niezbędne dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają automatycznego terminu ważności. Jeśli użytkownik nie życzy sobie przetwarzania plików flash cookie, musi zainstalować specjalny dodatkowy program - np. „Ghostery” w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/ghostery/) lub Adobe-Flash-Killer-Cookie dla Google Chrome. Można zapobiec wykorzystywaniu obiektów pamięci HTML5, przestawiając przeglądarkę na tryb prywatny.

5. Odbiorcy danych osobowych:

W związku z obsługą strony internetowej oraz świadczeniem spersonalizowanych usług KWS angażuje również podmioty zależne grupy KWS lub usługodawców zewnętrznych, którzy pomagają nam realizować zamówienia, zarządzać witryną, świadczyć spersonalizowane usługi i dostarczać klientom informacje. Firmy te mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu realizacji zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do przestrzegania odpowiednich przepisów w dziedzinie ochrony danych.

Przekazywanie danych osobowych instytucjom państwowym i władzom odbywa się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub jeśli wymaga tego prowadzone postępowanie karne. Danych nie przekazuje się w innych celach.

6. Przekazywanie danych do krajów trzecich

Dane osobowe, które przetwarzamy w kontekście opisanych wyżej procedur, przekazywane są również odbiorcom w rozumieniu art. 4, ust. 9 RODO, którzy przetwarzają dane osobowe użytkowników poza terytorium Unii Europejskiej. W tym zakresie przesyłanie danych osobowych użytkownika i późniejsze ich przetwarzanie ma także miejsce w krajach trzecich, odnośnie do których Komisja Europejska nie wydała decyzji dotyczącej odpowiedniego poziomu ochrony. W związku z tym zapewniliśmy odpowiednią ochronę danych osobowych użytkowników u stosownych odbiorców, korzystając z „odpowiednich gwarancji” (art. 46 RODO), mianowicie poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych, o ile nie mają zastosowania żadne derogacje. Można zażądać od nas kopii tych gwarancji (informacje kontaktowe - nr. 1/2).

7. Okres przechowywania

Co do zasady przechowujemy dane użytkowników tak długo, jak jest to konieczne w związku ze świadczeniem zamówionej usługi lub świadczeniem usług, na które użytkownik wyraził zgodę. Jeśli obowiązują ustawowe okresy przechowywania, dane użytkownika są przechowywane zgodnie z wymogami.

8. Prawa użytkownika jako podmiotu danych

Użytkownikom przysługują następujące prawa, jeśli chodzi o przetwarzanie przez nas danych osobowych w ramach obowiązujących wymogów prawnych.

 • prawo dostępu,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo osoby fizycznej do wniesienia sprzeciwu

Użytkownik ma zawsze prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, na podstawie art. 6, ust. 1, litera f) RODO, w tym odnośnie do profilowania opartego o przedmiotowe zapisy. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w opisanym celu, chyba że będziemy w stanie dowieść, że istnieją uzasadnione przesłanki do kontynuowania przetwarzania danych, które to przesłanki mają moc nadrzędną wobec interesu, praw i swobód użytkownika, albo przetwarzanie danych odbywa się w związku z ustanowieniem, realizacją lub ochroną roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego

Niekiedy przetwarzamy dane użytkowników w związku z marketingiem bezpośrednim. Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo sprzeciwienia się się przetwarzaniu danych osobowych w tym celu. Dotyczy to profilowania, o ile jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych w związku z marketingiem bezpośrednim, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

 • wycofanie zgody: w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, może tę zgodę wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. Wycofanie zgody nie wpływa na zasadność i zgodność z prawem przetwarzana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z omówionych praw prosimy o kontakt (zob. informacje kontaktowe podane powyżej).

Użytkownik może też złożyć skargę na ręce organu odpowiedzialnego za ochronę danych, zwłaszcza takiego, który znajduje się w państwie członkowskim, w którym użytkownik mieszka albo pracuje, ewentualnie w państwie, w którym doszło do domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem.

W Polsce właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Łącza zewnętrzne

Nasz serwis internetowy podaje nieraz łącza do witryn zewnętrznych. Jeśli nie da się tego od razu rozpoznać, wskazujemy, że jest to łącze zewnętrzne. KWS nie ma wpływu na treści ani formy stron internetowych zewnętrznych dostawców. W związku z tym niniejsza Polityka prywatności nie znajduje w takich przypadkach zastosowania.

10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian lub korekt w niniejszej Polityki prywatności. W tym względzie należy zwrócić uwagę na aktualną wersję naszej Polityki prywatności.

Poznań i Prusy, marzec 2023