KWS SAAT SE

Osoba odpowiedzialna za treść:

KWS SAAT SE
Grimsehlstr. 31
PO Box 1463
37555 Einbeck
Telefon: 0049-5561/311-0
Faks: 0049-5561/311-322
Adres e-mail: webmaster@kws.com
Internet: https://www.kws.com


Upoważnieni przedstawiciele w radzie zarządzającej: Hagen Duenbostel, Léon Broers, Peter Hofmann, Eva Kienle

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Göttingen
Numer rejestracji: HRB 204567

Numer identyfikacji podatkowej w dziedzinie sprzedaży zgodnie z § 27a ustawy o podatku obrotowym: DE 11 476 4376