System CONVISO® SMART już w praktyce!

Uprawa buraka cukrowego w nowoczesnym systemie CONVISO® SMART sprawdziła się już na terenie całego kraju na plantacjach produkcyjnych.

Zasiewy odmian SMART KWS w roku 2019 wykonano w rejonach plantacyjnych wszystkich spółek cukrowych obejmujących ponad 2500 ha. Wielkość pojedynczej plantacji wynosiła od 1 ha do 140 ha.

Głównym czynnikiem wpływającym na uzyskane plony w 2019 (średni plon w Polsce 58 t/ha) były skrajnie zróżnicowane warunki wilgotnościowe w okresie wegetacji.

O wysokim potencjale produkcyjnym tych odmian świadczą plony korzeni porównywalne lub lepsze niż odmian standardowych. Np. odmiana SMART GLADIATA KWS na jednej z plantacji dała plon korzeni 89 t/ha podczas gdy odmiana standardowa w tym gospodarstwie 72 t/ha.

Najważniejszym atutem systemu CONVISO® SMART jest ułatwiona i skuteczna ochrona buraków przed zachwaszczeniem. Na ogromnej większości plantacji prowadzonych w 2019 roku skuteczność odchwaszczania w tym systemie była bardzo wysoka i dotyczyła wszystkich gatunków chwastów. Nieliczne chwasty, które pozostały po zabiegach herbicydem CONVISO® ONE nie weszły w fazę wytworzenia nasion i pozostawały poniżej łanu buraków.

Pojedyncze przypadki gorszej skuteczności systemu prawdopodobnie wynikały z opóźnienia terminu zabiegu tj. wykonania go w fazie przerośnięcia chwastów (powyżej czterech liści właściwych komosy białej).

Dowiedz się więcej o nowej technologii CONVISO® SMART na stronie www.convisosmart.pl.