Wdrożenie systemu CONVISO® SMART 2018

System wdrożono w warunkach produkcyjnych na ponad 100 ha w 22 lokalizacjach we wszystkich rejonach uprawy buraków w Polsce.

Wielkość plantacji: od 3,0 do 11,0 ha

Uzyskane wyniki plonu korzeni i zawartości cukru porównano z uprawianymi na tym samym lub sąsiednim polu odmianami tradycyjnymi. Wyniki uzyskano z poletek kontrolnych zebranych w czterech powtórzeniach na obu wariantach, lub określając plony na podstawie całego areału zebranego kombajnem, odstawionego oddzielnie i rozliczonego przez cukrownię.

We wszystkich przypadkach skuteczność zwalczania chwastów w systemie CONVISO® SMART i to wszystkich występujących gatunków była bardzo wysoka a ich populacja nie wpłynęła na uzyskiwane plony.

Nieliczne chwasty, które pozostały po zabiegach Conviso One nie weszły w fazę wytworzenia nasion i pozostawały poniżej łanu buraków.

Głównym czynnikiem wpływającym na uzyskane plony w 2018 (średni plon w Polsce 60 t/ha) były skrajnie zróżnicowane warunki dostępności wody. Pomimo tych warunków odnotowano rekordowy plon buraków odmiany SMART JANNINKA KWS na poziomie 110 t/ha.

Dowiedz się więcej o nowej technologii CONVISO® SMART na stronie www.convisosmart.pl

znajdź doradcę KWS