Zbiór doświadczeń ścisłych KWS AGROSERVICE

Najciekawsze doświadczenia prowadzone w 2018, które zebraliśmy to:

1. Ocena plonowania odmian SMART KWS w warunkach ochrony przed chwastami w trzech wariantach ochrony:

  • klasycznymi herbicydami buraczanymi,

  • w systemie CONVISO® SMART za pomocą herbicydu Conviso One 80 OD

  • mechaniczne zwalczanie chwastów,

Kontrola bez zwalczania chwastów.

Ocenie poddano 9 odmian i rodów SMART oraz porównano wyniki z plonowaniem czterech klasycznych odmian stanowiących wzorzec COBORU.

2. Na Żuławach przeprowadzono doświadczenie łanowe na polach produkcyjnych, gdzie testowano plonowanie oraz jakość przetwórczą 12 odmian buraka cukrowego różnych firm nasiennych.

Zbioru dokonano w 4 powtórzeniach w dwóch terminach zbioru w odstępie 30 dni. Oceniono w ten sposób również produktywność i przydatność poszczególnych odmian do wcześniejszego zbioru.

znajdź doradcę KWS