• KWS_pressemeldung_2016_01_12_Zuckerrueben_fuer_die_Rinderfuetterung.jpg
    Burak paszowy KWS

Burak cukrowy do skarmiania zwierząt. Skarmianie burakiem pastewnym brzmi przestarzale - nowa perspektywa na paszę dla bydła

Przy wysokim plonie suchej masy, wysokiej zawartości energetycznej i dobrym smaku buraki KWS na paszę stanowią cenne źródło pożywienia. Dzięki tej paszy zyskuje się większą niezależność od paszy treściwej i sensowne uzupełnienie w niskoenergetyczne racje bogate w białko.

Sam koszt paszy stanowi około połowy kosztów produkcji w niemieckiej produkcji mleka. Zatem obniżenie kosztów żywności, zwiększenie udziału paszy i poprawa wykorzystania paszy mogą mieć pozytywny i szybki wpływ na wydajność gospodarstwa. W celu wsparcia zwiększenia wydajności gospodarstwa oferujemy wysokie i stabilne plony buraka paszowego KWS do skarmianie bydła mlecznego i opasowego. Zasadniczo, wszystkie odmiany buraka KWS nadają się do stosowania jako substrat biogazowy i jako buraki na paszę. To, co rozpoczęło się od wykorzystania na biogaz teraz zyskuje nową dynamikę wraz z użyciem buraka na paszę. Tak więc burak stał się nieodzownym komponentem do paszy dla bydła w wielu gospodarstwach.

Burak paszowy KWS - zalety w skrócie

Buraki paszowe KWS oferują nową perspektywę w skarmianiu przeżuwaczy poprzez:

  • Wysokie i stabilne plony
  • Bardzo dobry smak
  • Poprawę jakości mleka (tłuszcz i białko mleka)
  • Wzrost przyjmowanej energii z paszy
  • Zmniejszenie zużycia pasz treściwych
  • Łatwo strawne i energetyczne
  • Wysoka zawartość suchej masy i niskie zanieczyszczenie glebą

Krowy uwielbiają słodki smak buraków cukrowych. Nawet gdy nie są już głodne, nadal lubią je jeść!
Dieter D'Haene, rolnik
znajdź doradcę KWS