Najczęściej zadawane pytania w uprawie jęczmienia ozimego

1. Jaki jest optymalny termin siewu jęczmienia ozimego na terenie Polski północno-wschodniej?

Optymalnym terminem w jakim należy siać jęczmień na terenie Polski północno- wschodniej to okres między 5 a 15 września. Nie zalecam przyśpieszania terminu siewu jęczmienia ozimego, ponieważ takie podejście najczęściej skutkuje przerośnięciem i zbyt dużym zagęszczeniem łanu przed spoczynkiem zimowym, większą presją chorób w terminie jesiennym, co będzie skutkowało słabszym przezimowaniem roślin. Termin zbyt późny natomiast może spowodować niedostateczne rozkrzewienie i niedostateczną obsadę roślin co przełoży się na niską produktywość rośliny z jednego kłosa jak i ograniczy współczynnik krzewienia.

2. Jaka jest norma wysiewu jęczmienia ozimego?

Norma wysiewu zależy od typu odmiany jęczmienia (2 lub 6 rzędowy), terminu siewu, stanowiska glebowego oraz warunków glebowych w okresie siewu. Ważna zasada: im wcześniej siejemy tym mniej. Nie siejmy jęczmienia ozimego zbyt gęsto, ponieważ gęsty łan sprawia bardzo wiele problemów w trakcie wegetacji. Średnio przyjąć można że w terminie wczesnym siejemy około 220-240szt/m2, w optymalnym 250-280szt/m2, w opóźnionym 280-350szt/m2.

3. Na jakich glebach uprawiać jęczmień ozimy?

Najbardziej ekonomiczna jest uprawa jęczmienia ozimego na glebach kompleksu od pszenny dobry do żytni bardzo dobry - czyli gleby klas IIIb - IVb. Pamiętać należy również o tym, że jęczmień jest gatunkiem charakteryzującym się największą wrażliwością na odczyn pH gleby, który przy podjęciu decyzji o uprawie jęczmienia ozimego powinien zostać uregulowany do optymalnej wartości dla danej kategorii agronomicznej gleby. Bardzo ważna przy uprawie jęczmienia ozimego jest również struktura gleby.

4. Jak chronić jęczmień ozimy przed wyleganiem?

Aby skutecznie uchronić łan jęczmienia ozimego przed wyleganiem należy bardzo dobrze ocenić kondycję łanu oraz warunki pogodowe w danym roku, a następnie dostosować odpowiednie dawki retardantów. Ze względu na to, że jęczmień w porównaniu do innych gatunków zbóż nie posiada zbyt dużej odporności na wyleganie, z reguły należy zaplanować minimum dwa zabiegi regulujące wzrost. Substancje odpowiednie do skracania to: Trineksapak Etylu oraz Etefon. W pierwszej dawce, w fazie BBCH 31/32 stosujemy Trineksapak Etylu w ilości od 100 do 150g/ha. Jeżeli łan nadal zagrożony jest wyleganiem to w fazie BBCH 37/39 stosujemy Etefon w dawce od 90 do 150g/ha.

5. Czy jęczmień ozimy „udaje się" na glebach zakwaszonych?

Optymalny zakres odczynu pH gleby dla uzyskania maksymalnego plonowania większości roślin uprawnych mieści się w zakresie pH od 5,5 do 6,5, a dla roślin wrażliwych na zakwaszenie jakim jest jęczmień od 6,0 do 7,0. Dlatego planując uprawę jęczmienia, należy sprawdzić wartość odczynu pH gleby, który najlepiej powinien zawierać się w środkowym lub nawet górnym zakresie wartości określonej dla danej kategorii agronomicznej gleby. Pamiętajmy o koronnej zasadzie: „Optymalizujemy odczyn pH wapnem pod wymagania gleby, a nie pod wymagania rośliny, którą zamierzamy uprawić”. W okresie przejściowym (poprawa kultury gleby), jeżeli odczyn pH nie jest niższy od wartości 5 z powodzenie można uprawiać żyto hybrydowe, które zdecydowanie lepiej zniesie takie warunki i zarazem odwdzięczy się wyższym plonem niż jęczmień bądź pszenica.