Najczęściej zadawane pytania w uprawie pszenicy ozimej

1. Jaka jest optymalna norma wysiewu pszenicy ozimej?
Norma wysiewu pszenicy ozimej zależy między innymi od: odmiany, terminu siewu, przedplonu, jakości i kultury gleby, warunków pogodowych, etc. Przyjąć możemy więc, że siejąc pszenicę ozimą powinniśmy stosować normę wysiewu od 220 do 450 sztuk kiełkujących ziaren/m2. Rzeczywista gęstości wysiewu powinna zawsze być ustala indywidualnie dla każdego przypadku z uwzględnieniem wcześniej wymienionych czynników, które mają bezpośredni wpływ na wielkość normy wysiewu. Należy zawsze stosować się do następującej zasady: Im wcześniejszy termin siewu tym mniejsza norma wysiewu, im późniejszy termin tym większa norma wysiewu. Niskie normy wysiewu można stosować na polach będących w odpowiedniej kulturze (optymalne pH, zawartości P; K; Mg na średnim poziomie dla danej kategorii agronomicznej gleby) wczesnym terminie siewu i posiadaniu odpowiedniej wiedzy agrotechnicznej. Optymalna obsada kłosów dla pszenicy zawiera się pomiędzy 500 – 650 (700) kłosów/m

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt. 2. Kiedy i na jakim poziomie zastosować pierwszą dawkę azotu w pszenicy ozimej?
Pierwszą dawkę azotu zastosować trzeba tuż przed lub w momencie ruszania wegetacji pszenicy. Pamiętać należy że pszenica rozpoczyna wegetację już w temperaturze 3-4 stopni C.Na podstawie wyniku lustracji pola pszenicy, którą należy przeprowadzić po zimie, ustalamy termin i wielkość pierwszej dawki azotu, która w zależności od stanu pszenicy ozimej zawiera się przedziale od 30-100 kg N/ha. Przy optymalnej obsadzie dawka powinna zawierać się w granicach 60 kg N/ha. W przypadku gęstego łanu dawkę azotu ograniczamy do około 40 kg N/ha, natomiast w przypadku rzadkiego łanu należy dawkę startową podać w ilości 80 kg N/ha lub w przypadku łanu uszkodzonego po zimie nawet 100 kg N/ha. Zawsze należy również pamiętać o dostarczeniu S i Mg. Wielkość nawożenia azotowego zawsze powinna uwzględniać: aktualny stan plantacji i możliwości produkcyjne pola jaki i łanu.

3. Jakie nawozy azotowe stosować do nawożenia pszenicy ozimej?
W pierwszej wiosennej dawce należy zastosować nawóz szybko działający. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie saletry amonowej lub saletrzaku lub RSM. Do aplikacji drugiej i trzeciej możemy stosować wszystkie wyżej wymienione, z tym, że do RSM powinniśmy mieć do dyspozycji odpowiedni sprzęt i uwzględnić wszystkie środki ostrożności przy stosowaniu tego nawozu. Przy stosowaniu mocznika należy wziąć pod uwagę jego wolniejsze działanie w stosunku co do nawozów saletrzano-amonowych i skalkulowaną dawkę N zastosować z niewielkim wyprzedzeniem lub ją podwyższyć o około 15% w stosunku co do formy saletrzano-amonowej.

4. Jak „skracać” pszenicę ozimą?
Przy intensywnej uprawie pszenicy ozimej należy stosować regulatory wzrostu w celu zapobiegnięciu zjawiska wylegania roślin, co w konsekwencji powoduje straty w plonie jak również bardzo utrudnia zbiór. W Polsce mamy zarejestrowane następujące substancje czynne do stosowania w pszenicy ozimej: chloromekwat (popularne CCC), trineksapak etylowy, etefon (wszystkie substancje pod różnymi nazwami handlowymi oraz z różną formulacją. Pierwszą dawkę regulatora stosujemy w fazie BBCH 30/31 i tu w zależności od przyjętej strategii jak i kondycji łanu stosujemy CCC lub trineksapak etylowy lub obie substancje łącznie lub procheksadion wapnia + chlorek mepikwatu. Druga dawkę stosujemy w fazie rozwojowej 37/39 BBCH z wykorzystanie następujących substancji czynnych: CCC, trineksapak etylowy, etefon lub procheksadion wapnia + chlorek mepikwatu. Przed zastosowaniem regulatorów wzrostu należy zawsze obiektywnie oszacować stan łanu jak i warunki pogodowe w trakcie wykonywania zabiegu w celu wprowadzenia odpowiednich korekt dla wielkości dawek stosowanych preparatów. Preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami etykiety producenta środka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

5. Kiedy najlepiej zwalczyć chwasty w uprawie pszenicy ozimej?
W pszenicy ozimej ze wczesnych siewów zwalczyć chwasty powinniśmy bezwzględnie w terminie jesiennym. W łanach z późnego siewu jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają zasadne jest wykonanie oprysku preparatem, który zwalcza chwasty jednoliścienne również w terminie jesiennym.