Najczęściej zadawane pytania w uprawie żyta hybrydowego

1. Jaki jest najlepszy termin siewu żyta hybrydowego na terenie Polski północno-wschodniej?

Aby określić optymalny termin siewu żyta hybrydowego na terenie północno-wschodniej Polski należy podzielić ten teren na dwie części:

- pas środkowy obejmujący zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego oraz zachodnią część mazowieckiego, gdzie optymalny termin przypada w okresie 10-25 IX

- pas wschodni obejmujący wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego, wschodnią część mazowieckiego oraz całe podlaskie, gdzie optymalny termin przypada w okresie 5-15 IX.

2. Kiedy najpóźniej można siać żyto hybrydowe na terenie północno-wschodniej Polski?

Siejąc żyto hybrydowe należy pamiętać, że chcąc uzyskiwać wysokie plony, siew należy wykonać w takim terminie aby rośliny przed spoczynkiem zimowy osiągnęły fazę krzewienia (około 45 – 50 dni wegetacji jesiennej licząc od dnia siewu). Dokładne określenie daty granicznej jest trudne, ponieważ kluczową rolę w tym zagadnieniu odgrywa przebieg pogody, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie zalecam przekraczania terminu 5 X. Przy opóźnionym siewie należy zwiększyć normę wysiewu do 220 - 240 nasion na m2.

3. Jak wyliczyć zapotrzebowanie na nasiona żyta hybrydowego w kg/ha?

Żyta hybrydowe KWS LOCHOW sprzedawane są w jednostkach siewnych - 1mln kiełkujących nasion. Normy siewu zawierają się w przedziale od 170 do 240 sztuk/m2 w zależności od warunków glebowych i terminu siewu. Tak więc siejąc żyto w optymalnym terminie zakładamy normę wysiewu na poziomie 180 sztuk/m2. 180 sztuk/m2 x 10 000m2(1ha) = 1 800 000 szt./ha co daje 1,8 jednostki siewnej. Otrzymany wynik mnożymy przez wagę jednostki np.: 1,8 x 36kg = 64,8kg/ha

4. Czy do odmian KWS LOCHOW także należy dodawać 10% żyta populacyjnego?

Nie, ponieważ odmiany naszej firmy są z systemem POLLEN PLUS®. Poprzez wytwarzanie dużych ilości pyłku, kwiatki zostają szybciej zapylone, co prowadzi do natychmiastowego zwarcia plew i odcięcia drogi dostępu zarodnikom sporyszu. Dzięki systemowi POLLEN PLUS® odmiany naszej firmy odznaczają się dużą odpornością na sporysz.

5. Na jaką głębokość siać żyto hybrydowe?

Optymalną głębokością siewu żyta hybrydowego w normalnych warunkach jest głębokość 2 cm, odstępstwem od tej reguły są suche warunki glebowe. Takich wypadkach głębokość siewu należy zwiększyć 4 cm i zastosować wałowanie posiewne. Zbyt głęboki siew żyta hybrydowego opóźnia wschody roślin, ogranicza krzewienie produkcyjne co w rezultacie wpłynie negatywnie na wielkość zbieranych plonów.

6. Kiedy stosować herbicydy w uprawie żyta hybrydowego?

Zdecydowanie najlepszym okresem na zabieg herbicydowy jest jesień ze względu na kilka aspektów:

- żyto nie musi konkurować z innymi roślinami,

- wiosną trudniej jest pogodzić nawał innych zabiegów,

- zniszczone chwasty nie pobierają cennych składników z gleby,

- z reguły zabieg jesienny jest tańszy od wiosennego.

7. W jakim terminie i jakiej ilości zastosować pierwszą dawkę azotu w życie hybrydowym?

Pierwszą dawkę azotu należy zastosować tuż przed lub w trakcie ruszania wegetacji wiosennej - pamiętając, że wegetacja żyta rusza przy średniej dobowej temperaturze 2-3 stopni (dla porównania pszenica przy 5-6 stopniach). Co do ilości azotu w pierwszej dawce, to jeżeli rośliny są dobrze rozkrzewione (5-6 pędów) to dawka powinna wynosić 50 – 60 kg/ha czystego azotu, natomiast przy słabym rozkrzewieniu dawka powinna być zwiększona nawet do 90 kg N/ha.

8. Czy w życie hybrydowym stosuje się regulatory wzrostu?

Oczywiście, że tak. Żyto musi stać do zbioru. Wyłożony łan sprawia wiele trudności, więc lepiej zapobiec wystąpieniu takiej sytuacji. Bardzo ważne jest precyzyjne wykonanie tego zabiegu wiosną - w momencie końca fazy krzewienia (BBCH 29 -30). Sprawdzonymi substancjami są: chlorek chloromekwatu i trineksapak etylu - stosowane osobno lub w mieszance. W przypadku silnych plantacji konieczne jest wykonanie drugiego zabiegu regulującego wzrost w fazie liścia flagowego (BBCH 37).

9. Czy żyto hybrydowe wymaga specjalnej ochrony fungicydowej?

Żyto hybrydowe posiada wysokie odporności na choroby grzybowe. W celu uzyskania wysokich plonów należy w trakcie wegetacji wykonać jeden lub w razie potrzeby dwa zabiegi prostymi preparatami fungicydowymi, aby zapobiec tak popularnym chorobom jak mączniak, choroby podstawy źdźbła lub rdza brunatna.

10. Jakie plony żyta hybrydowego uzyskuje się na północnym-wschodzie?

Gospodarstwa, które opanowały technologię uprawy żyta hybrydowego na glebach lekkich zbierają plony na poziomie 7 – 9 ton. Często spotkałem się już z plonami przekraczającymi 10 t/ha.