Najczęściej zadawane pytania w uprawie pszenicy ozimej

1. Jakie odmiany pszenicy ozimej są szczególnie zalecane dla Polski pn. – wsch. ?
Odpowiedni dobór odmiany to sprawa indywidualna. Należy uwzględnić wiele czynników przy wyborze konkretnej kreacji. W zależności od przedplonu, wybieramy odpowiedni typ pod kątem odporności na choroby, od terminu siewu, pod kątem tempa wzrostu roślin. Typ odmiany uwarunkowany jest również przez cel uprawy oraz poziom agrotechniki. Z pewnością wszystkie nasze odmiany pszenic doskonale adaptują się w pn.-wsch. części Polski. Dobór odmiany to jeden z ważniejszych elementów, którego nie jesteśmy w stanie skorygować podczas wegetacji. Po szczegółowy opis odmian zapraszam do naszego katalogu lub kontakt ze mną w celu dokonania odpowiedniego wyboru.

2. Jaka jest optymalna gęstość wysiewu i dlaczego jest to takie ważne ?
Gęstość siewu to kolejny bardzo ważny aspekt agrotechniki regulujący pokrój łanu. Co ważne, jest tym czynnikiem plonotwórczym, który w 100% zależy od rolnika. Rzeczywista gęstość powinna być zawsze ustalana indywidualnie w zależności od: odmiany, terminu siewu, przedplonu, kultury gleby oraz warunków pogodowych. Przy uprawie pszenicy ozimej powinniśmy stosować normę od 220 do 450 ziaren na m2. Im wcześniejszy termin tym mniejsza norma wysiewu. Pożądana ilość kłosów zawiera się w przedziale 500 – 650/m2. Niskie normy można stosować na polach będących w dobrej kulturze – optymalne pH, zawartości P, K, Mg na poziomie średnim dla danej kategorii agronomicznej gleby. Proszę pamiętać również o tym, że zbyt gęsty łan powoduje między innymi: większą podatność na choroby grzybowe oraz wyleganie, słabszą jakość zbieranego surowca, spadek produktywności ziarna z jednego kłosa, wyższe koszty materiału siewnego. Ponadto słomiaste łany zużywają więcej wody i składników pokarmowych na wyprodukowanie określonej jednostki plonu. Natomiast zły stosunek plonu ziarna do plonu słomy (mała ilość ziarna w kłosie) jest przyczyną nieefektywnego nawożenia azotowego, ponieważ krótkie kłosy nie są w stanie pobrać azotu znajdującego się w słomie i pozostaje on niewykorzystany. Reasumując łany z gęstych siewów na pewno nie przyczyniają się do zwyżki plonu i są przyczyną trudności występujących w prowadzeniu łanu.

3. Czy pszenicę ozimą można siać na słabych stanowiskach glebowych ?
Pszenica do osiągania najwyższych plonów wymaga stanowiska pszennego dobrego do żytniego bardzo dobrego i uprawianie tego gatunku na słabszych stanowiskach niesie za sobą ryzyko widocznego spadku plonowania. Na słabych glebach pszenice mogą mieć kłopot z wytworzeniem odpowiedniej ilości plonu o odpowiedniej jakości, który będzie w stanie pokryć nakłady poniesione na jej uprawę. W związku z tym na słabe stanowiska polecam do uprawy gatunki mniej wymagające np.: żyto hybrydowe.

4. Zabieg herbicydowy w uprawie pszenicy ozimej lepiej wykonać jesienią czy wiosną ?
Zabieg herbicydowy najkorzystniej wykonać jest w terminie jesiennym, ponieważ jest to mniej szkodliwe dla pszenicy ozimej oraz są one skuteczniejsze i tańsze. Szybkie wyeliminowanie chwastów z uprawy zmniejsza ich konkurencyjność z rośliną uprawną o składniki pokarmowe, światło, wodę oraz przestrzeń życiowa. Kolejnym bardzo istotnym argumentem przemawiającym za jesiennym stosowaniem herbicydów w zbożach jest szeroka paleta dostępnych preparatów do ochrony łanu. Zarówno termin wiosenny i z nim związane bardziej zaawansowane stadium rozwoju rośliny uprawnej, wprowadza nam ograniczenia w użyciu wielu substancji czynnych, ze względu na możliwość wystąpienia szkód herbicydowych.

5. Jakie jest zapotrzebowanie pszenicy ozimej na azot ?
Na wyprodukowanie jednej tony ziarna wraz ze słomą rośliny pszenicy ozimej potrzebują od około 24 kg N w przypadku odmian paszowych do 33 kg N dla odmian o jakości elitarnej. A więc od strategii nawożenia azotowego, uprawianej odmiany, stosowanej agrotechniki jak i przebiegu pogody uzależniony jest plon oraz jego jakość. Azot stosujemy w dwóch lub w trzech dawkach, których wielkość musi być dostosowana do możliwości plonotwórczych stanowiska, przebiegu pogody, grupy jakościowej uprawianej odmiany oraz prognozy plonu dla danego łanu. W pszenicach jakościowych pierwszą wiosenną dawkę azotu aplikujemy możliwie najwcześniej na wiosnę, najlepiej tuż przed ruszeniem wegetacji. Drugą dawkę w okolicach BBCH 32, trzecią dawkę tuż przed kłoszeniem. W pszenicach paszowych w niektórych sytuacjach technologię nawożenia azotowego można zrealizować w technologii dwuzabiegowej.