Najczęściej zadawane pytania w uprawie żyta hybrydowego

1. Jaki jest optymalny termin siewu żyta hybrydowego?
Dla Polski północno- wschodniej, optymalny termin siewu przypada na 5 – 15 września. W rejonie Polski centralnej siew można opóźnić do ok. 25 września. Należy pamiętać aby rośliny miały do dyspozycji ok. 45 – 50 dni wegetacji, tak aby mogły w okresie jesiennym osiągnąć min. fazę pełni krzewienia. Przy opóźnionym siewie zalecamy zwiększenie normy wysiewu do ok. 250 ziaren/m2

2. Jakie są najsłabsze zalecane stanowiska do uprawy żyta?
Żyto hybrydowe można z powodzeniem uprawiać nawet na V klasie. Oczywiście powinna być ona w dobrej kulturze, mieć co najmniej średnie zasobności w P, K, Mg oraz uregulowane odczyn pH gleby. Szczególnie ważny w takim wypadku jest wczesny wysiew oraz zmniejszenie normy do 160 – 180 ziaren/m2, co pozwoli roślinom, dzięki wytworzeniu dużej masy korzeni przybyszowych, lepiej znosić stresy związane z niedoborami wody, które są charakterystyczne dla lekkich gleb.

3. Czy prawdą jest, że żyto hybrydowe siejemy „płytko”?
Zdecydowanie tak, nasiona umieszczamy na głębokości 2cm. Jednym z najczęstszy błędów w agrotechnice żyta jest zbyt głęboki siew. Jedynym odstępstwem od tej reguły są gorsze warunki wilgotnościowe. W tym wypadku możemy dokonać siewu na głębokość 4 cm ale obowiązkowo musimy takie pole przywałować. Głęboki siew opóźnia wschody przez co ogranicza krzewienie, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia plonu.

4. Jaka jest norma wysiewu żyta hybrydowego?
Gęstość siewu waha się w przedziale 150 – 250 roślin/m2, wszystko uzależnione jest od klasy gleby, terminu siewu, kultury gleby, warunków glebowych w czasie siewu. W terminie optymalnym norma to 180 – 200 roślin/m2. Dla ułatwienia żyta KWS Zboża sprzedawane są w jednostkach siewnych. Jednostka zawiera 1 mln kiełkujących nasion, co w przeliczeniu pozwala obsiać obszar ok. 0,5ha.

5. Czy w uprawie żyta można zrezygnować z jesiennego nawożenia?
Żyto, jak każda inna roślina, w celu wydania odpowiedniego plonu musi mieć do dyspozycji określoną ilość składników pokarmowych. Poza „niezbędnym” azotem, nie możemy zapominać o fosforze, potasie, magnezie i siarce. W celu dobrania odpowiednich dawek oraz „składów” nawozów dobrze jest znać zasobności swojego pola. W naszym katalogu można znaleźć tabelę, która przedstawia zapotrzebowanie żyta na poszczególne składniki pokarmowe.

6. Kiedy i ile azotu zaaplikować na wiosnę?
Żyto jak pierwsze wśród ozimin wznawia wegetację na wiosnę, już przy 2-3 oC śr. temperatury dobowej. Zdecydowanie wcześniej niż pszenica czy jęczmień, także powinno być pierwsze w „kolejce” do zasilania azotem. Jeśli rośliny są dobrze rozkrzewione to dawka powinna wynosić 50 – 60 kg/N/ha, w przypadku plantacji z późnych siewów, słabo rozkrzewionych dawkę możemy zwiększyć do 80 kg/N/ha. Pamiętajmy o skorygowaniu dawek azotu pod żyto o azot dostępny z mineralizacji.

7. Czy chwasty w uprawie żyta lepiej zwalczać jesienią czy wiosną?
Zdecydowanie jesienią. W tym czasie walka z chwastami jest łatwiejsza do zaplanowania, skuteczniejsza, mniej szkodzi roślinie uprawnej i jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne. Przy wyborze herbicydów, należy zwrócić uwagę, że niektóre preparaty wymagają głębszego umieszczenia nasion w glebie, często dotyczy to substancji flufenacet i DFF. Jeśli siew wykonaliśmy na 2-3 cm, w przypadku silnych opadów deszczu może dojść do przeniesienia substancji w strefę systemu korzeniowego i uszkodzenia roślin.

8. Kiedy w życie hybrydowym stosować regulator wzrostu?
W życie najważniejszy jest pierwszy zabieg regulujący wzrost, zwłaszcza w technologiach intensywnych. Powinien być wykonany w fazie pierwszego kolanka. Takie podejście pozwoli utrzymać roślinę w pozycji „pionowej” aż do zbioru. Popularnym i sprawdzonym rozwiązaniem jest mieszanina substancji: chlorek chloromekwatu (CCC) i trineksapak etylu. Kolejny zabieg należy wykonać w okolicach fazy BBCH 34-35.

9. Czy w życie zwalczamy choroby grzybowe?
Żyto, spośród innych roślin zbożowych, posiada wysokie odporności na choroby grzybowe. W celu osiągnięcia wysokich plonów nie można zlekceważyć pierwszego wiosennego zabiegu fungicydowego. Łan należy obserwować w kierunku mączniaka, rdzy oraz chorób podstawy źdźbła i w razie plantację i w razie potrzeby, jedno lub dwukrotnie wykonać zabieg „prostym” fungicydem w czasie wegetacji.

10. Jakie plony są osiągane w uprawie żyta hybrydowego?
Na plon składa się wiele czynników, m.in. opisane powyżej. Jednak osiągnięcie wyniku 6 – 8 ton/ha nie powinno być trudne. Często spotykam się na gospodarstwach w naszym rejonie z plonami przewyższającymi 10 ton/ha. Oczywiście poza korzystnym przebiegiem pogody potrzeba skrupulatnego przestrzegania zasad technologii uprawy.