Najczęściej zadawane pytania w uprawie żyta hybrydowego

1. Ile się wysiewa nasion żyta mieszańcowego na hektar? W zależności od stanowiska i terminu siewu, żyto mieszańcowe można siać w ilości od 150 szt. ziaren nasion na m2 do 240 szt. ziaren na m2. Co nam daje odpowiednio przy MTZ 35 g od ok.55 kg do 88 kg/ha.

2. Jaki jest najlepszy termin siewu żyta mieszańcowego w Polsce północno zachodniej? Żyto hybrydowe krzewi się jesienią, dlatego żeby uzyskać właściwą fazę rozwoju roślin tj. pełnię krzewienia BBCH 25 siew żyta hybrydowego powinniśmy zacząć od ok. 5 września i powinniśmy zakończyć przed końcem września. Termin ten zapewni roślinom średnio 45-55 dni jesiennej wegetacji – licząc od dnia siewu.

3. Na jaką głębokość trzeba siać żyto mieszańcowe? Optymalna głębokość siewu jest to 2-3 cm, jedynie podczas występowania niekorzystnych warunków wilgotnościowych głębokość siewu należy zwiększyć do 4-5 cm i pole w takich wypadkach bezpośrednio po wykonaniu siewu należy zwałować. Zbyt głęboki siew zawsze opóźnia wschody, ogranicza krzewienie i skraca czas jesiennej wegetacji.

4. Dlaczego odmiany żyta hybrydowego plonują wyżej niż odmiany populacyjne? W życie hybrydowym występuje zjawisko heterozji (wybujałość mieszańców), dzięki czemu odmiany tego typu plonują lepiej niż odmiany tradycyjne (populacyjne). Żyto hybrydowe buduje plon głównie dzięki większej produktywności kłosa (większa ilość ziaren w kłosie w porównaniu do odmian populacyjnych), wysokiej masie tysiąca nasion oraz wysokiemu potencjałowi krzewienia. Każdą odmianę jednak pod tym względem należy rozpatrywać indywidualnie, ponieważ sposób budowania plonu zależy od komponentów rodzicielski użytych do powstania odmiany.

5. Czy odmiany żyta hybrydowego są bardziej podatne na choroby niż odmiany populacyjne? W starszych odmianach, których już nie ma aktualnie w sprzedaży (Marder, Esprit, Fernando) obserwowano większą podatność na rdzę brunatną. W przypadku pozostałych chorób występujących w życie poziom odporności nie odbiegał od średniej odmian populacyjnych. W nowych odmianach żyta hybrydowego KWS LOCHOW odporność na rdze brunatną została mocno poprawiona przez naszych hodowców. Visello i Balistic należą do najbardziej odpornych odmian na tą chorobę w rejestrze odmian, a pozostałe nasze odmiany według COBORU charakteryzują się średnią odpornością, czyli jak większość odmian populacyjnych. Dokładne charakterystyki odporności odmian na choroby publikowane są w "Liście Opisowej Odmian" wydawanej przez COBORU.

6. Czy uprawa żyta mieszańcowego różni się od uprawy żyta populacyjnego? Uprawa żyta hybrydowego nie różni się w zasadzie od uprawy żyta populacyjnego. Podstawową różnicą jest: termin i ilość wysiewu (odmiany hybrydowe mają mniejszą normę wysiewu). W pozostałych elementach uprawy nie ma różnic. Jeżeli chcemy zbierać wysokie plony to zarówno odmianę populacyjna jak i hybrydową musimy ochronić przed chorobami, zastosować dwukrotny zabieg regulujący wzrost oraz zaplanować odpowiednią strategię nawożenia azotowego.

7. Ile zabiegów fungicydowych trzeba wykonać żeby dobrze ochronić rośliny? W zależności od występujących chorób roślin zazwyczaj stosuje się zazwyczaj jeden lub dwa zabiegi fungicydowe. Nowe odmiany żyta mieszańcowego charakteryzują się dobrą odpornością na choroby w tym również na rdzę brunatną.

8. Czy trzeba skracać żyto hybrydowe? W uprawie żyta hybrydowego należy zaplanować zabieg regulatorami wzrostu, który zapewni że rośliny w pozycji pionowej doczekają do żniw. Najważniejszy jest pierwszy zabieg który powinien być wykonany w fazie od początku strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka środkami zawierającymi CCC i trineksapak etylowy. Na plantacjach na których jest przewidziana wyższa dawka N, powyżej 100 -110 kg/ha może być potrzebny powtórny zabieg w fazie BBCH 37/39 środkami zawierającymi trineksapak etylowy lub etefon. Dobierając preparat i dawkę należy mieć na uwadze stan roślin, wilgotność gleby, nasłonecznienie i temperaturę powietrza w trakcie wykonywania zbiegu.

9. Jakie powinno być nawożenie azotowe w uprawie żyta mieszańcowego? Żyto mieszańcowe na wytworzenie 1 tony ziarna wraz ze słomą potrzebuje około 20 kg N. Przy spodziewanym plonie na poziomie 8 ton rośliny żyta pobiorą około 160 kg N/ha. Wyliczoną dawkę N oczywiście należy skorygować o azot pochodzący z zapasów glebowych, którego zawartość jest uzależniona od wielu czynników (np.: przedplon, jakość gleby, przebieg pogody w okresie zimowym) i zawierać się może przedziale od 20 do nawet 80 kg N/ha . Przyjmijmy, że nasze pole zawiera około 40 kg N pochodzącego z zapasów glebowych, więc wliczenie całkowitej dawki azotu w życie będzie wyglądało następująco: 8 t x 20 kg N = 160 kg N (zapotrzebowanie całkowite) – 40 kg N (azot z zapasów glebowych) = 120 kg N – taką ilość oczywiście należy dostarczyć w 2 lub 3 dawkach.

10. Czy trzeba stosować herbicydy w uprawie żyta mieszańcowego. Tak jak w każdej uprawie zwalczanie chwastów w uprawie żyta mieszańcowego jest zabiegiem obowiązkowym. Najbardziej wskazane jest wykonanie oprysku jesienią w fazie BBCH 11 -12. gdyż w tym terminie zabieg ten można wykonać skuteczniej, taniej i z mniejszą szkodą dla rośliny uprawnej. Wśród preparatów herbicydowych do zwalczania chwastów jesienią można stosować m.in środki zawierające izoproturon + diflufenikan i izoproturon + pendimetalinę.