Najczęściej zadawane pytania w uprawie żyta hybrydowego

1. Jaki jest optymalny termin siewu żyta hybrydowego na terenie Polski południowo – wschodniej? Termin siewu dla żyta hybrydowego dla Polski południowo – wschodniej przypada pomiędzy 15-25 września, jednak możliwe są odchylenia przesuwające ten termin. Dotyczy to obszaru Lubelszczyzny i Gór Świętokrzyskich gdzie czas siewu jest wcześniejszy i przypada pomiędzy 10 a 20 września. Optymalny termin siewu pozwala roślinie żyta hybrydowego osiągnąć jesienią fazę pełni krzewienia (BBCH 25). Przy wysiewie 180 szt. żywych ziaren na m2 rośliny powinny mieć do dyspozycji ok. 55 dni wegetacji jesiennej licząc od dnia siewu.

2. Jaka jest zalecana norma siewu żyta hybrydowego? W przypadku żyta hybrydowego najważniejsza jest obsada, którą chcemy uzyskać. Na glebach IV klasy w optymalnym terminie gęstość siewu wynosi od 170 – 200 roślin/m2. Przy znanej masie tysiąca ziarn (MTZ), zdolności kiełkowania (ZK) oraz obsadzie na m2 obliczamy normę wysiewu w kilogramach. Zmiana terminu siewu, warunków glebowych powoduje zmianę obsady ma m2, a to powoduje zmianę wysiewu podaną w kilogramach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny

3. Na jaką głębokość powinny być wysiewane nasiona żyta hybrydowego? Jednym z najczęściej popełnianych błędów w uprawie żyta jest zbyt głęboki siew. Optymalna głębokość siewu to 2 cm. Tylko w przypadku gorszych warunków wilgotnościowych możliwy jest siew głębszy - na 3 cm. Głębsze siewy zawsze opóźniają wschody, ograniczają krzewienie a w konsekwencji prowadzą do obniżenia poziomu plonowania. Błędy popełnione w trakcie siewu są nie do naprawienia.

4. Czy powinno się stosować regulatory wzrostu w uprawie żyta hybrydowego? Przy intensywnej technologii prowadzenia łanu żyta hybrydowego musimy korzystać ze środków przeciwdziałających wyleganiu roślin. Są to: chlorek chloromekwatu, etefon i trineksapak etylu. W życie najważniejszy jest pierwszy zabieg regulujący wzrost. Pozwala on bowiem przygotować solidny fundament do utrzymania rośliny w pionie. Powinien on być wykonany w fazie końca krzewienia BBCH 30 CCC. W przypadku wykonywania zabiegu w fazie BBCH 31 należy do CCC dodać trineksapak etylu. Drugi zabieg należy wykonać w fazie BBCH 35/37 etefonem bądź trineksapak etylowym. Regulatory należy stosować rozważnie. Dobierając dawkę preparatu musimy wziąć pod uwagę ogólną kondycję roślin, gęstość łanu, nasłonecznienie, warunki wilgotnościowe gleby oraz temperaturę powietrza w trakcie wykonywania zabiegu. Zastosowanie niewłaściwych dawek regulatorów wzrostu może przyczynić się do obniżenia plonu.

5. Jak dawkę azotu na hektar zastosować w uprawie żyta hybrydowego? W zależności od kompleksu glebowego, kondycji roślin po zimie, stopnia rozkrzewienia, poziomu azotu mineralnego w glebie oraz oczekiwanego plonu - dobieramy poziom nawożenia azotowego. Pierwsza dawka azotu powinna być zaaplikowana jak najwcześniej ze względu na to, że żyto jako pierwsze "budzi się" do życia wiosną. Już przy 2 – 3 o C średniej temperatury dobowej rozpoczyna wegetację. Im słabsza kondycja plantacji po zimie tym pierwsza dawka azotu powinna być wyższa. Druga dawkę należy zastosować w fazie strzelania w źdźbło a trzecią w fazie liścia flagowego. Żyto na wytworzenie jednej tony ziarna wraz ze słomą pobiera 20 kg N. Przy założeniu, że potencjał stanowiska glebowego pozwoli nam uzyskać 8 ton ziarna, to nalezy dostarczyć roślinom 160 kg N w czystym składniku na hektar. Oczywiście wyliczoną dawkę powinno się skorygować o ilość azotu glebowego. Każda plantacja musi być analizowana pod względem nawożenia indywidualnie.

6. Jakie choroby grzybowe stanowią największe zagrożenie dla łanu żyta hybrydowego? Zarówno w życie populacyjnym jak i hybrydowym wszystkie choroby, które przekraczają progi szkodliwości stanowią zagrożenie i powodują obniżenie plonowania plantacji. Choroby takie jak: kompleks chorób podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rynchosporioza, septorioza czy rdza brunatna muszą być kontrolowane poprzez zastosowanie odpowiednich fungicydów. W przypadku mączniaka zastosowanie fungicydów z grupy morfolin pozwala go zwalczać szybko i skutecznie. Prochloraz i karbendazym stanowi dosyć dobre rozwiązanie w walce z chorobą podstawy źdźbłą. Do zwalczania rynchosporiozy i rdzy brunatnej można użyć fungicydów z grupy azoli (tebukonazol, metkonazol, flusilazol, epoksykonazol). Na rynku jest szereg fungicydów zawierających substancje aktywne wymienione powyżej pozwalających utrzymać łan w dobrej zdrowotności w rozsądnych kosztach.

7. Kiedy stosować herbicydy w życie hybrydowym? Najkorzystniej stosować herbicydy jesienią w fazie BBCH 11/12. Jesienna walka z chwastami jest skuteczniejsza, łatwiejsza i bezpieczniejsza dla rośliny uprawnej. Zdarza się, że w przypadku nie zadawalającej skuteczności zwalczania chwastów musimy wykonać wiosenny zabieg herbicydowy. W szczególnych przypadkach, kiedy niemożliwym było stosowanie herbicydów jesienią, istnieje cała gama środków chemicznych do odchwaszczania łanu wiosną. Trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na dopuszczalne terminy ich stosowania oraz warunki atmosferyczne panujące w trakcie wykonywania zabiegu oraz po ich aplikacji. Przy zbyt późnym zastosowaniu lub aplikacji w nieodpowiednich warunkach temperaturowych mogą one wpłynąć na poziom plonowania rośliny uprawnej. Szczególnie dotyczy to preparatów zawierających w swoim składzie MCPA, 2,4-D, mekoprop-p, dichloroprop-p, IPU oraz dikambę.

8. Co to jest system POLLENPLUS®? Dzięki systemowi POLLENPLUS® opracowanemu przez KWS LOCHOW udało się połączyć w wysokoplennych odmianach żyta hybrydowego bardzo efektywne wytwarzanie pyłku kwiatowego wraz z pożądanymi właściwościami agronomicznymi. Odmiany żyta mieszańcowego z systemem POLLENPLUS® to odmiany produkujące bardzo dużą ilość pyłku co stanowi znacznie skuteczniejszą ochronę łanu żyta przed sporyszem. Dzięki systemowi POLLENPLUS® 10 % dodatek żyta populacyjnego do materiału siewnego odmian KWS LOCHOW jest zbędny.

9. Jakie odmiany żyta hybrydowego są dostępne w handlu? Do Państwa dyspozycji oddajemy najbardziej popularne w regionie i bardzo wysoko plonujące odmiany żyta hybrydowego KWS Serafino, KWS Vinetto i najnowsze odmiany KWS Jethro i KWS Berado. Wszystkie dedykowane odmiany posiadają system POLLENPLUS® gwarantujący bardzo wysokie pylenie, a co za tym idzie 100% nasion hybrydowych w opakowaniu. Jeżeli będą Państwo zainteresowani zakupem żyta hybrydowego, prosimy o kontakt - pomożemy Państwu dobrać odmianę w zależności od przeznaczenia oraz rodzaju stanowiska gdzie będzie uprawiane.

10. Gdzie można zakupić materiał siewny firma KWS LOCHOW na terenie południowo – wschodniej Polski? Na terenie Polski południowo – wschodniej materiał siewny firmy KWS LOCHOW można zakupić u naszych dystrybutorów m.in.: w Józefinie (powiat Tomaszów Mazowiecki), Kielcach, Tarnowie, Zamościu i Warszawie. W przypadku problemów z zakupem materiału siewnego Naszej firmy, proszę o telefon - a wskażę najbliższy punkt sprzedaży.