Zalecenia uprawowe dla żyta hybrydowego - Polska południowo zachodnia

Klasa gleby
Klasa gleby IIIb - IVa IVa - IVb V w dobrej kulturze
Nawożenie Azotowe Całkowita kalkulacja dawki N: Oczekiwany plon w dt/ha x 2kg = N całkowity, pomniejszony Nmin (0 - 60 cm) zależny od przedplonu, gleby, nawożenia organicznegoOcena plantacji przed ruszeniem wegetacji
A – słabe rozkrzewienie 1 - 2 pędów na roślinie (późny siew)
B – średnie rozkrzewienie 3 - 4 pędów na roślinie
C – mocne rozkrzewienie 6 -10 pędów na roślinie
Rozpoczęcie wegetacji lub tuż przed(inkl. N min 30 – 60 cm) A 70 – 80 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) 70 – 80 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) 60 – 70 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg)
B 60 – 70 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) 50 – 70 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) 50 – 60 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg)
C 40 – 50 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) 30 – 50 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) 40 – 50 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg)
Strzelanie w źdźbło BBCH 31/32 (inkl. N min 30 – 60 cm) 50 – 60 kg N/ha + siarka (ok.10 kg) 50 – 60 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) 70 N/ha + siarka (ok. 6 kg) (w przypadku częstych suszy, drugą dawkę przyśpieszyć i zaaplikować w formie amidowej)
Ostatnia dawka BBCH 39/49 40 kg N/ha 40 kg N/ha ewnt. 30 kg N/ha
Regulatory wzrostu Faza rozwojowa Sugerowane dawki preparatów.Ilość preparatu należy dostosować do aktualnego stanu roślin, opadów atmosferycznych, obsady, prowadzonej technologii oraz warunków atmosferycznych panujących w czasie wykonywania zabiegu. Do zabiegów można dołączyć dokarmianie dolistne Mg, Mn, Cu – jeżeli etykieta stosowanego środka na to pozwala!
BBCH 30/31 1,0 l CCC720 + 0,2 Moddusa 1,0 l CCC720 + 0,15 Moddusa 0,8 CCC720 + 0,15 Moddusa
BBCH 35/39 0,2 l Moddusa lub 60 g etefonu 0,2 l Moddusa lub 60 g etefonu 0,15 l Moddusa w przypadku zagro. wyleganiem
Fungicydy BBCH 30 - 35 Choroby podstawy źdźbła, mączniak, rynchosporioza – w przypadku porażenia. Przykładowe substancje czynne (prochloraz + propiconazol, cyprodinil, fenpropimorph, flusilazol)
BBCH 39 - 59 Rynchosporioza, Rdza brunatna, Rdza czarna. Przykładowe substancje czynne: (tebukonazol, epoksykonazol, flusilazol, metkonazol)Łan produkcyjny należy monitorować w ciągu całej wegetacji. W przypadku wcześniejszych porażeń fungicydy stosować objawowo. NIE WYKONYWAĆ ZABIEGÓW W CZASIE KWITNIENIA ŻYTA !
Herbicydy Wiosna Stosować preparaty zarejestrowane w życie. Nie zalecam stosowania preparatów z grupy fenoksykwasów (2-4 D, MCPA, mekoprop-p, dichloroprop-p) oraz IPU.
Insektycydy
Jesień, wiosna
Mszyce, wciornastek, skrzypionka. Zabieg wykonać zalecanym preparatem. NIE WYKONYWAĆ ZABIEGÓW W CZASIE KWITNIENIA ŻYTA !