Najczęściej zadawane pytania w uprawie jęczmienia ozimego

1.Jaki jest termin siewu jęczmienia ozimego w Polsce południowo – wschodniej? Jako optymalny termin siewu proponuję koniec I i II dekadę września. Należy pamiętać że zbyt wczesny siew może spowodować nadmierną wybujałość łanu co niekorzystnie wpływa na zimowanie oraz stwarza zwiększone ryzyko infekcji chorób wirusowych jak i grzybowych.

2.Jaka jest norma wysiewu? W optymalnym terminie siewu wysiewamy ok. 260-300 ziarniaków na 1 m2. W przypadku późniejszych siewów zwiększa się ilość wysiewu o ok. 15%.Jęczmień browarny wysiewamy gęściej niż pastewny aby ograniczyć krzewienie produkcyjne roślin, w celu uzyskania ziarna o bardzo dobrym wyrównaniu i wysokiej celności.

3.Czy jesienią trzeba zwalczać mszyce na plantacji jęczmienia? Jesienią na wcześnie sianych plantacjach zbóż w szczególności jęczmienia należy zwrócić uwagę na obecność szkodników. Uprawy sąsiadujące z kukurydzą są obarczone bardzo wysokim ryzykiem zainfekowania roślin chorobami wirusowymi z powodu wzmożonych nalotów owadów. Mszyce są wektorami chorób wirusowych miedzy innymi: żółtej karłowatość jęczmienia (BYDV).Wszystkie choroby wirusowe doprowadzają do bardzo dużych strat w plonach zbóż, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę insektycydową łanów w terminie jesiennym. Podczas wykonywania zabiegu insektycydowego w terminie jesiennym możemy jednocześnie zaaplikować mieszaninę zbiornikową insektycydu wraz z nawozem mikroelementowym. Takie podejście do prowadzenia łanu poprawi kondycję roślin przed spoczynkiem zimowym oraz pośrednio zwiększy mrozoodporność poprzez zagęszczenie soku komórkowego. Szczególnie przydatne są preparaty zawierające mangan, siarkę, cynk, molibden.

4.Czy jęczmień ozimy można uprawiać w monokulturze? Nie zalecamy uprawy jęczmienia w monokulturze ze względu na duże zagrożenie porażeniem chorobami grzybowymi (zwłaszcza podsuszkowymi). W przypadku podjęcia decyzji o uprawie jęczmienia po przedplonach zbożowych, należy zaplanować wykonanie intensywnej ochrony fungicydowej łanu. Dla jęczmienia ozimego najlepszym przedplonem są: groch, rzepak ozimy, ziemniak wczesny, mieszanki strączkowe na nasiona, owies i żyto. Również ze względu na zagrożenie chorobami nie powinno siać się jęczmienia po pszenicy i pszenżycie.

5.Jakich gleb wymaga jęczmień ozimy? Ze względów ekonomicznych uprawę jęczmienia ozimego należy ograniczyć do gleb kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego, kompleksu pszennego wadliwego (klasa bonitacyjna IIIb, IVa, IVb).Jęczmień ozimy można uprawiać na glebach z uregulowanym odczynem pH. Niskie pH obniża zimotrwałość i ogranicza plon a duża zawartość w glebie jonów glinu i manganu ma negatywny wpływ na wzrost i budowę systemu korzeniowego roślin oraz ogranicza krzewienie produkcyjne.