Najczęściej zadawane pytania w uprawie żyta hybrydowego

1.W jakim terminie należy wysiać żyto hybrydowe? Termin siewu żyta hybrydowego należy tak dostosować do miejscowych warunków gospodarowania, aby rośliny przed spoczynkiem zimowym osiągnęły fazę pełni krzewienia. Na terenie Lubelszczyzny najlepiej jest go przeprowadzić 10 – 25 września, natomiast na terenie województwa podlaskiego oraz północno - wschodnich terenów województwa mazowieckiego 05 – 15 września. W przypadku stosowania niższych norm wysiewu siew należy przeprowadzić na początku terminu agrotechnicznego.

2. Czy żyto hybrydowe można siać na V klasie ziemi? Odmiany żyta heterozyjnego można siać na glebach lekkich, jeżeli są one w dobrej kulturze. Mają uregulowane pH oraz zawierają przynajmniej średnie poziomy zasobności w P, K, Mg. Na glebach klasy V należy pamiętać o wczesnym terminie siewu w celu wytworzenia odpowiedniej masy korzeni przybyszowych, co wpłynie korzystnie na stres związany z brakiem wody w późniejszym okresie wegetacji. Na glebach lekkich głównym czynnikiem limitującym plony jest woda i dlatego w takich warunkach uprawy należy zmniejszyć normę wysiewu do 160 – 180 ziaren/m2. Mniejsza obsada to mniejsza konkurencja o wodę.

3. Na jakiej głębokości powinniśmy umieścić nasiona żyta w glebie? Nasiona powinny być umieszczone na głębokości 2-3 cm. Głębszy siew opóźnia wschody, ogranicza krzewienie, skraca czas wegetacji jesiennej. Konsekwencją głębokiego siewu jest zawsze obniżenie plony ziarna. Efekt zbyt głębokiego siewu jest już widoczny podczas rozwoju jesiennego żyta.

4. Czy i kiedy należy zwalczać chwasty w życie? Chwasty są konkurentem o składniki pokarmowe, światło, wodę. Należy je bezwzględnie zwalczać w każdej uprawie. Zabieg herbicydowy w życie najlepiej wykonać jesienią. W tym czasie walka z chwastami jest łatwiejsza, skuteczniejsza i mniej szkodzi roślinie. Należy pamiętać, że chwasty w życie powinniśmy zwalczyć do fazy końca krzewienia. Wczesną wiosną z powodu mokrej gleby i ujemnych temperatur zabieg odchwaszczania jest często niemożliwy do przeprowadzenia.

5. Jakie herbicydy należy stosować w życie? Do zwalczania chwastów w terminie jesiennym najlepiej użyć preparaty zawierające w swym składzie pendimetaline + izoproturon lub diflufenikan + izoproturon. Stosując preparat zawierający jedną z ww. substancji czynnych, można jesienią wyeliminować chwasty z łanu żyta. W przypadku konieczności wykonania zabiegu wiosną należy stosować najniższe dawki zalecane przez producentów środków ochrony roślin. Należy unikać środków z grupy fenoksykwasów (tj. 2,4-D, MCPA) oraz IPU.

6. Kiedy należy stosować regulatory wzrostu w życie hybrydowym? W życie najważniejszy jest pierwszy zabieg regulujący wzrost. Powinien być on wykonany w fazie końca krzewienia lub pierwszego kolanka. Do przeprowadzenia zabiegu należy użyć środków: CCC, Moddus. Prowadząc łan na bardzo wysoki plon trzeba powtórzyć zabieg środkiem Moddus lub Etefon w fazie BBCH 37/39. Dobierając preparat i dawkę należy uwzględnić stan roślin, wilgotność gleby, temperaturę powietrza, nasłonecznienie.

7. Ile azotu na start wiosną? Pierwsza dawka azotu powinna być zastosowana tuż przed lub razem z ruszeniem wegetacji. Żyto z pośród ozimin pierwsze wznawia wegetację już przy 2-3 °C średniej temperatury dobowej. Jeżeli plantacja jest prawidłowo rozkrzewiona (4-5 pędów) należy zaaplikować 50-70 kg N. Na plantacjach gęstych dawkę należy ograniczyć, aby roślina nie wytwarzała dodatkowych płonych źdźbeł. W plantacjach słabo rozkrzewionych (1-2 pędy) dawkę należy zwiększyć do około 80 kg N.

8. Jaka jest optymalna norma wysiewu żyta hybrydowego? Gęstość siewu trzeba uzależnić od terminu siewu, warunków glebowych oraz przedplonu. W optymalnym terminie trzeba wysiać 180-200 roślin/m2. W przypadku opóźnienia siewu normę wysiewu należy zwiększyć do 220-240 roślin/m2.

9. Jaką dawkę retardantu należy stosować w życie hybrydowym? W fazie BBCH 30/31 należy zastosować około 1,0 l CCC 720 + 0,2 l Moddus. Dawkę należy skorygować w zależności od klasy gleby. Im słabsza tym dawka regulatora wzrostu powinna być mniejsza. Drugą dawkę należy zaaplikować w ilości 0,2 l Moddusa tylko na glebach klasy III i IV. Na stanowiskach słabszych, jeżeli występuje zagrożenie wylegania.

10. Na jakie choroby należy zwracać uwagę w życie hybrydowym? Do najważniejszych chorób występujących w życie należą rdza brunatna, sporysz. Należy pamiętać, że odmiany żyta hybrydowego KWS LOCHOW charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na rdzę brunatną oraz niską ilością sporyszu z pośród wszystkich odmian żyta, które są dostępne w sprzedaży. Oprócz tych dwóch chorób łan należy monitorować pod względem mączniaka prawdziwego, rynchosporiozy zbóż.