Zalecenia uprawowe dla żyta hybrydowego - Polska południowo zachodnia

Klasa gleby
Klasa gleby IIIb - IVa IVa - IVb V w dobrej kulturze
Termin siewu / pożądana liczba roślin na m2
Głębokość siewu 2-3 cm
wczesny 55 dni wegetacji jesiennej* 160 – 180 160 – 170 150 – 170
ziaren/m2 ziaren/m2 roślin/m2
optymalny 45 dni wegetacji jesiennej* 180 – 200 170 – 200 170 – 190
ziaren/m2 ziaren/m2 roślin/m2
opóźniony 35 dni wegetacji jesiennej* 220 – 240 210 – 240 200 – 220
ziaren/m2 ziaren/m2 ziaren/m2
Pożądana gęstość łanu   500 – 600 kłosów / m2 420 – 520 kłosów / m2 350 – 450
kłosów / m2
Nawożenie Azotowe Całkowita kalkulacja dawki N: Oczekiwany plon w dt/ha x 2kg = N całkowity, pomniejszony Nmin (0 - 60 cm) zależny od przedplonu, gleby, nawożenia organicznego
Jesienna dawka azotu do 30 kg/ha przy nawożeniu słomą lub wysokiego plonu rośliny przedplonowej
Ocena plantacji przed ruszeniem wegetacji
A – słabe rozkrzewienie 1 - 2 pędów na roślinie (późny siew)
B – średnie rozkrzewienie 3 - 4 pędów na roślinie
C – mocne rozkrzewienie 6 -10 pędów na roślinie
Rozpoczęcie wegetacji lub tuż przed A 70 – 80 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) 70 – 80 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) 60 – 70 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg)
(inkl. N min 30 – 60 cm) B 60 – 70 kg N/ha + siarka (ok. 10 kg) 50 – 70 kg N/ha + siarka 50 – 60 kg N/ha + siarka
  C 40 – 50 kg N/ha + siarka 30 – 50 kg N/ha + siarka 40 – 50 kg N/ha + siarka
Strzelanie w źdźbło 50 – 60 kg N/ha + siarka (ok.10 kg) 50 – 60 kg N/ha + siarka (ok.10 kg) 60 - 70 kg N/ha + siarka (ok. 6 kg)
BBCH 31/32 (inkl. N min 30 – 60 cm)
Ostatnia dawka BBCH 39/49 40 kg N/ha 40 kg N/ha ewnt. 30 kg N/ha
Regulatory wzrostu Faza rozwojowa Sugerowane dawki preparatów.
Ilość preparatu należy dostosować do aktualnego stanu roślin, opadów atmosferycznych, obsady, prowadzonej technologii oraz warunków atmosferycznych panujących w czasie wykonywania zabiegu. Do zabiegów można dołączyć dokarmianie dolistne Mg, Mn, Cu – jeżeli etykieta stosowanego środka na to pozwala!
BBCH 30/31 1,0 l CCC720 1,0 l CCC720 0,8 CCC720
+ 0,2 Moddus + 0,15 Moddus + 0,15 Moddus
BBCH 35/39 0,2 Moddus 0,2 Moddus 60 g Ethefon
(jeśli występuje zagrożenie wylegania)
Lub 0,7 l Terpal C 0,7 l Terpal C -
BBCH 37/39
Fungicydy BBCH 30 - 35 Choroby podstawy źdźbła, mączniak, rynchosporioza – w przypadku porażenia. Przykładowe substancje czynne (prochloraz +propiconazol, cyprodinil, fenpropimorph, flusilazol)
BBCH 39 - 59 Rynchosporioza, Rdza brunatna, Rdza czarna. Przykładowe substancje czynne: (tebukonazol, epoksykonazol, flusilazol, metkonazol)
Łan produkcyjny należy monitorować w ciągu całej wegetacji. W przypadku wcześniejszych porażeń fungicydy stosować objawowo. Nie wykonywać zabiegów w czasie kwitnienia żyta.
Herbicydy Termin jesienny (zalecany) Stosować zgodnie z instrukcją producenta. Przykładowe zalecane substancje czynne
(pendimetalina + izoproturon, diflufenikan + izoproturon, chlorosulfuron)
Termin wiosenny Stosować preparaty zarejestrowane w życie.
Nie zalecamy stosowania preparatów z grupy fenoksykwasów (2-4 D, MCPA, mekoprop-p, dichloroprop-p) oraz IPU.
Insektycydy Jesień, wiosna Przy wczesnych siewach, jesienią monitorować łan w kierunku szkodników np.: ploniarka, mszyce, rolnice wiosną: mszyce, wciornastek, skrzypionka. Zabieg wykonać zalecanym preparatem. Nie wykonywać zabiegów w czasie kwitnienia żyta!
Wszystkie ww. zabiegi należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.

*liczone od dnia wysiewu roślin