Najczęściej zadawane pytania w uprawie jęczmienia ozimego

1.Jaka jest zalecana norma wysiewu jęczmienia ozimego w terminie opóźnionym na klasie IIIb – IVa w Wielkopolsce południowej?
W trzeciej dekadzie września na glebach klasy IIIb – IVa zalecamy normę wysiewu na poziomie 340 roślin na m2. Przy średniej masie tysiąca nasion na poziomie 47 g i średniej sile kiełkowania 95% daje nam normę wysiewu ok. 168 kg/ha. Do uprawy w terminie opóźnionym polecamy odmianę KWS Meridian.

2. Jak realizować strategię nawożenia azotowego dla jęczmienia ozimego pastewnego? Nawożenie azotowe jęczmienia ozimego należy podzielić na trzy dawki. Pierwsza mająca na celu ustalenie ilości źdźbeł na m2 w dawce ok. 60 kg N/ha, powinna być zastosowana tuz przed ruszeniem wegetacji wiosennej – oczywiście powinna ona być modyfikowana „w górę lub w dół” w zależności od stanu plantacji, jak i terminu jej zastosowania. Druga dawkę aplikujemy w fazie BBCH 31/32, która stabilizuje liczbę źdźbeł na m2 i optymalizuje zawiązywanie kłosków w kłosie oraz liczbę ziarniaków. Druga dawka zaaplikowana z opóźnieniem pozwala roślinom zredukować słabsze, nadmiernie wytworzone pędy. Trzecia dawka powinna być zastosowana w fazie pełni liścia flagowego lub tuż przed kłoszeniem.

3. W jakich fazach rozwojowych stosować regulatory wzrostu w jęczmieniu ozimym? Na dobrym stanowisku i przy wysokim nawożeniu azotowym jęczmień ozimy z powodu bardzo miękkiego źdźbła może mieć problemy związane z wyleganiem. W naszych wskazówkach agrotechnicznych stosowanie regulatorów dzielimy na dwie części. W fazie pierwszego kolanka kiedy następuje najszybsze wydłużanie międzywęźli czyli uzyskujemy najlepszy efekt skracania źdźbła polecamy trineksapak etylu (Moddus) w dawce ok. 0,5 l/ha. Druga dawka – według potrzeb, w fazie liścia flagowego powtarzamy Moddus w dawce 0,3 – 0,4 l /ha bądź Etefon 480 0,3 l/ha. W bardzo silnych łanach i przy dobrym zaopatrzeniu w wodę, czasami należy rozważyć wykonanie dodatkowego zabiegu regulującego wzrost w BBCH 34 (czyli pomiędzy zabiegami wymienionymi wyżej).

4. Jakie odmiany są polecane do uprawy na stanowiskach średnich i słabych dla uprawy jęczmienia ozimego? Do uprawy na tych stanowiskach polecamy odmianę Lomerit, dobrze również radzi sobie nowa odmiana KWS Tenor, oraz KWS Meridian, który również dobrze toleruje opóźnienie siewu, np. po wcześnie zbieranej kukurydzy na kiszonkę.

5. Czy jęczmień ozimy można uprawiać na glebach kwaśnych? Jęczmień ozimy jak i jary są roślinami bardzo negatywnie reagującymi na zakwaszenie gleb. Uprawa w warunkach odczynu poniżej 6,0 pH staje się bardzo problematyczna.W takich warunkach zalecamy uprawę roślin bardziej tolerancyjnych na niskie pH gleby np. żyto hybrydowe, które w takich warunkach wyda dużo wyższy plon. Po zoptymalizowaniu odczynu gleby można na tych stanowiskach rozpocząć uprawę jęczmienia ozimego lub jarego.