Najczęściej zadawane pytania w uprawie jęczmienia ozimego

1. Jaka powinna być norma wysiewu jęczmienia ozimego pastewnego i browarnego?
Norma wysiewu jęczmienia ozimego uzależniona jest od wielu czynników między innymi od: terminu siewu, jakość gleby jak i jej kultury (pH, zasobność w P, K, Mg), przedplonu czy warunków wilgotnościowych.
W tabelach poniżej podaję orientacyjne normy wysiewu dla jęczmienia ozimego pastewnego oraz browarnego odmian KWS LOCHOW.

Jęczmień pastewny

Termin Siewu Kompleks glebowy pszenny bardzo dobry, pszenny dobry Kompleks glebowy pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry
Wczesny 230-260 220-250
Optymalny 260-300 250-280
Późny 300-330 280-310
Pożądana gęstość łanu 500-550 kłosów/m2 450-500 kłosów/m2

Jęczmień browarny

Termin Siewu Kompleks glebowy pszenny bardzo dobry, pszenny dobry Kompleks glebowy pszenny wadliwy
Wczesny 240-280 240-280
Optymalny 280-330 280-330
Późny 330-370 330-370
Pożądana gęstość łanu 700-800 kłosów/m2 600-700 kłosów/m2

2. Jaki jest optymalny termin siewu jęczmienia ozimego w Polsce południowo zachodniej.
Optymalnym terminem siewu jęczmienia ozimego na terenie Polski południowo zachodniej to 15 -20 wrzesień. Zbyt wczesny siew może spowodować zbyt duże zagęszczenie łanu przed spoczynkiem zimowym oraz większą presją chorób w terminie jesiennym. Termin zbyt późny może spowodować niedostateczne rozkrzewienie łanu, a co za tym idzie mniejsze plonowanie.

3. Na jakich stanowiskach glebowych powinien być uprawiany jęczmień ozimy:
Jęczmień ozimy jest najbardziej wrażliwym gatunkiem na nieuregulowany odczyn pH gleby. Gatunek ten można uprawiać na kompleksie pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym, możliwa jest uprawa na kompleksie żytnim dobrym (IVa-IVb) w odpowiedniej kulturze oraz o uregulowanym odczynie pH, przy zachowaniu starannej agrotechniki.

4. Czy nawożenie azotowe jęczmienia browarnego różni się od nawożenia odmian pastewnych?
Nawożenie azotowe w przypadku odmian browarnych jęczmienia ozimego jest zredukowane w stosunku do odmian pastewnych. Bardzo istotną rzeczą w przypadku odmian browarnych jest zawartość białka, maksymalnie do 11,5%. Błędne nawożenie azotem (stosowanie azotu w późnych fazach rozwojowych jęczmienia) odmian browarnych może spowodować przekroczenie tej wartości i dyskwalifikację na cele browarne. Dawka azotu w okresie wegetacyjnym nie powinna przekroczyć 100-120 kg/ha czystego składnika, wliczając w to azot mineralny. Przyjmuje się, że na wyprodukowanie 1 tony ziarna jęczmień browarny potrzebuje 19kg azotu, najbezpieczniej jest stosować azot w I bądź II dawkach dzielonych do fazy BBCH 31.

5. Jak prawidłowo skracać jęczmień ozimy?
Skracanie jęczmienia ozimego powinno opierać się na dwóch zabiegach. Pierwszy z nich wykonujemy w fazie BBCH 31 (pierwsze kolanko) do wyboru mamy popularny trineksapak etylu, chlorek chloromekwatu oraz chlorek mepikwatu i proheksadion wapnia. Cel pierwszego zabiegu to skrócenie i usztywnienie źdźbła oraz powiększenie masy korzeniowej. Drugi zabiek powinien być wykonany w fazie BBCH 37 (początek liścia flagowego), cel zabiegu skrócenie i usztywnienie dokłosia, substancje które możemy w tym celu użyć to: trineksapak etylu lub proheksadion wapnia z chlorkiem mepikwatu