AGRO VITALLO

Najwyższy plon SM wśród wszystkich grup wczesności

Z 280 / K 280

 • Nr 1 w Polsce w plonie suchej masy całych roślin (24,9 t/ha) w CCA COBORU i PZPK wśród wszystkich grup wczesności (70 odmian) w 2014 i nr 2 w plonie SM kolb (12,3 t/ha)
 • Potężne i bardzo wysokie rośliny, bogato ulistnione, z dobrze wypełnionymi kolbami (49,2 udziału w plonie wg. badań CCA COBORU)
 • Odmiana skalibrowana pod Monitoring suchej masy

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

 • wysokie FAO w typie ziarna flint-dent predysponują odmianę do zbioru w celu zakiszania w rękawach

Na kiszonkę

 • nr 1 w Polsce w plonie suchej masy całych roślin (24,9 t/ha) w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK wśród wszystkich grup wczesności (70 odmian) w 2014 i nr 2 w plonie SM kolb (12,3 t/ha)
 • potężne i bardzo wysokie rośliny, bogato ulistnione, z dobrze wypełnionymi kolbami (49,2% udziału w plonie wg badań CCA COBORU 2014)
 • ziarno flint-dent bogate w skrobię by-pass
 • AGRO VITALLO potwierdziła wysoką zdolność zachowania zieloności łodygi i liści również na najbardziej suchych stanowiskach w 2015 i wysokie plony na kiszonkę w sprzyjającym roku 2016 (23,4 t/ha SM całych roślin w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK i 51,7%udziału kolb w plonie)

Na biogaz

 • jedna z najwyższych wydajności biogazu z 1 ha kukurydzy energetycznej

Profil odmiany

Przydatność
Ziarno 7
Kiszonka 8
Grys 5
Alkohol 7
Biogaz 9
Przydatność
Gleby słabe 8
Gleby zimne 9
Wczesny wigor 6
Stay-green 9
Wysokość roślin 9
Oddawanie wody 4
Obsada przy zaopatrzeniu w wodę
Słabe 70-75
Średnie 80-85
Dobre 90-100

Monitoring suchej masy

 • zbiór kiszonki w optymalnej zawartości suchej masy
 • maksymalny plon i najwyższa jakość kiszonki
 • zarejestruj się do myKWS i korzystaj z narzędzia

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS