AGRO VITALLO

Najwyższy plon SM wśród wszystkich grup wczesności

  • Z 280 / K 280
  • Nr 1 w Polsce w plonie suchej masy całych roślin (24,9 t/ha) w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK wśród wszystkich grup wczesności (70 odmian) w 2014 i nr 2 w plonie SM kolb (12,3 t/ha)
  • Potężne i bardzo wysokie rośliny, bogato ulistnione, z dobrze wypełnionymi kolbami (49,2 udziału w plonie wg. badań CCA COBORU 2014)

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • wysokie FAO w typie ziarna flint-dent predysponują odmianę do zbioru w celu zakiszania w rękawach

Na kiszonkę

  • nr 1 w Polsce w plonie suchej masy całych roślin (24,9 t/ha) w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK wśród wszystkich grup wczesności (70 odmian) w 2014 r. i nr 2 w plonie SM kolb (12,3 t/ha)
  • potężne i bardzo wysokie rośliny, bogato ulistnione, z dobrze wypełnionymi kolbami (49,2% udziału w plonie wg badań CCA COBORU 2014)
  • ziarno flint-dent bogate w skrobię by-pass

Na biogaz

  • jedna z najwyższych wydajności biogazu z 1 ha kukurydzy energetycznej

Wyszukaj swojego przedstawiciela