AGRO VITALLO

Najwyższy plon SM wśród wszystkich grup wczesności

  • Z 280 / K 280
  • Nr 1 w Polsce w plonie suchej masy całych roślin (24,9 t/ha) w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK wśród wszystkich grup wczesności (70 odmian) w 2014 i nr 2 w plonie SM kolb (12,3 t/ha)
  • Potężne i bardzo wysokie rośliny, bogato ulistnione, z dobrze wypełnionymi kolbami (49,2 udziału w plonie wg. badań CCA COBORU 2014)

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • wysokie FAO w typie ziarna flint-dent predysponują odmianę do zbioru w celu zakiszania w rękawach

Na kiszonkę

  • nr 1 w Polsce w plonie suchej masy całych roślin (24,9 t/ha) w badaniachrozpoznawczych COBORU i PZPK wśród wszystkich grup wczesności(70 odmian) w 2014 i nr 2 w plonie SM kolb (12,3 t/ha)
  • potężne i bardzo wysokie rośliny, bogato ulistnione, z dobrze wypełnionymikolbami (49,2% udziału w plonie wg badań CCA COBORU 2014)
  • ziarno flint-dent bogate w skrobię by-pass
  • AGRO VITALLO potwierdziła wysoką zdolność zachowania zielonościłodygi i liści również na najbardziej suchych stanowiskach w 2015i wysokie plony na kiszonkę w sprzyjającym roku 2016 (23,4 t/ha SMcałych roślin w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK i 51,7%udziału kolb w plonie)

Na biogaz

  • jedna z najwyższych wydajności biogazu z 1 ha kukurydzy energetycznej

znajdź doradcę KWS