FIGARO

Podwójnie silny: w plonie ziarna i ilości energii z kiszonki

Z 240 / K 250

  • Doskonały wigor początkowy umożliwia uprawę na wszystkich glebach, również zimnych
  • Podwyższona zdrowotność liści i stabilność łodygi - tolerancja na patogeny grzybowe (przydatna w uproszczonych systemach uprawy)
  • Wyjątkowo sztywna łodyga, możliwość wykorzystania jako podpora w uprawie równorzędnej z fasolą

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • bardzo wysoki potencjał plonu ziarna (106,2% plonu wzorca grupyśredniowczesnej) i niska wilgotność ziarna - 23,6% w bardzo suchymroku 2015 i w 2016 w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU
  • wybitnie wysokie plony suchej masy i energii z 1 ha (108,5% plonuwzorca) w dośw. rejestracyjnych COBORU 2015-2016

Na kiszonkę

  • doskonały stay-green i do końca zdrowe liście oraz kolby

Profil odmiany

Przydatność
Ziarno 9
Kiszonka 9
Grys 9
Alkohol 7
Biogaz 9
Przydatność
Gleby słabe 9
Gleby zimne 9
Wczesny wigor 9
Stay-green 9
Wysokość roślin 9
Oddawanie wody 8
Obsada przy zaopatrzeniu w wodę
Słabe 70-75
Średnie 80-85
Dobre 90-100

Monitoring suchej masy

  • zbiór kiszonki w optymalnej zawartości suchej masy
  • maksymalny plon i najwyższa jakość kiszonki
  • zarejestruj się do myKWS i korzystaj z narzędzia

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS