FIGARO

Podwójnie silny: w plonie ziarna i ilości energii z kiszonki

  • Z 240 / K 250
  • Na ziarno, na kiszonkę

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • wysoki potencjał plonu ziarna potwierdzony w bardzo suchym roku 2015w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU -106,1 % plonu wzorca grupy średniowczesnej i niska wilgotność ziarna - 22,2%
  • wybitna stabilność plonowania i wysokie plony ziarna w roku 2016
  • doskonały wigor początkowy umożliwia uprawę na ziarno i kiszonkęna wszystkich rodzajach gleb, również zimnych
  • podwyższona zdrowotność liści przeciwko patogenom grzybowym(odmiana przydatna w uproszczonych systemach uprawy gleby)

Na kiszonkę

  • wybitnie wysokie plony suchej masy i energii z 1 ha (109% plonu wzorca) dają możliwość produkcji wysokoenergetycznej kiszonki na proporcjonalnie mniejszej powierzchni
  • doskonały stay-green i do końca zdrowe liście oraz kolby to dodatkowe 10 dni na bezpieczny zbiór na kiszonkę
  • wydłużony okres przydatności do zbioru
  • tolerancja na Helminthosporium i Kabatiella

Wyszukaj swojego przedstawiciela