FIGARO

Podwójnie silny: w plonie ziarna i ilości energii z kiszonki

 • Z 240 / K 250
 • Bardzo wysoki ponencjał plonu ziarna potwierdzony w bardzo suchym roku 2015 i w 2016 w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU - 106,2%
 • Wybitnie wysokie plony suchej masy i energii z 1 ha (108,5%)

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

 • wysoki potencjał plonu ziarna potwierdzony w bardzo suchym roku 2015w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU -106,1 % plonu wzorca grupy średniowczesnej i niska wilgotność ziarna - 22,2%
 • wybitna stabilność plonowania i wysokie plony ziarna w roku 2016
 • doskonały wigor początkowy umożliwia uprawę na ziarno i kiszonkęna wszystkich rodzajach gleb, również zimnych
 • podwyższona zdrowotność liści przeciwko patogenom grzybowym(odmiana przydatna w uproszczonych systemach uprawy gleby)

Na kiszonkę

 • wybitnie wysokie plony suchej masy i energii z 1 ha (109% plonu wzorca) dają możliwość produkcji wysokoenergetycznej kiszonki na proporcjonalnie mniejszej powierzchni
 • doskonały stay-green i do końca zdrowe liście oraz kolby to dodatkowe 10 dni na bezpieczny zbiór na kiszonkę
 • wydłużony okres przydatności do zbioru
 • tolerancja na Helminthosporium i Kabatiella

znajdź doradcę KWS