KARISMO

Na kiszonkę i ziarno flint-dent

Z 260 / K 260

  • w latach 2019-2020 (rok suchy i mokry) 105% plonu odmian wzorcowych
  • rośliny wysokie - średnio 334 cm w 2020
  • 89% roślin stojących do zbioru wg oceny jakości COBORU 2020

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • 225,9 dt/ha ogólnego plonu suchej masy w 2020 - dośw. rejestroweCOBORU (rekordowy plon SM w SDOOO Radzików - 285,7 dt/ha)
  • może być uprawiana na ziarno flint-dent (sugerujemy zakiszanie ziarna,aby nie opóźniać zbioru)

Na kiszonkę

  • plon jednostek NEL 127 752 z 1 ha wg oceny jakości COBORU 2020
  • idealna na wysokoenergetyczną kiszonkę

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS