KWS ANASTASIO

Zdrowe wczesne ziarno

Z 220 / K 220

  • Dobry wczesny wigor
  • Spodziewana rejestracja w Polsce w 2023
  • Tolerancja na porażenie łodyg

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • najnowsza ziarnówka z grupy najwcześniejszych dentów
  • zarejestrowana w Polsce w 2020 roku po dwóch suchych sezonach,w których wyróżniła się stabilnym i wysokim plonowaniem suchego ziarna -12,2 t/ha w 2018 i 11,9 t/ha w 2019 (dośw. rejestracyjne COBORU)
  • rośliny niskie do średniej wysokości o bardzo mocnych łodygach - 97%roślin stojących do zbioru (COBORU 2019)
  • zdrowy i silny system korzeniowy dla efektywniejszego wykorzystaniawody i składników pokarmowych

Profil odmiany

Przydatność
Ziarno 9
Kiszonka 7
Grys 7
Alkohol 7
Biogaz 5
Przydatność
Gleby słabe 5
Gleby zimne 7
Wczesny wigor 9
Stay-green 6
Wysokość roślin 4
Oddawanie wody 8
Obsada przy zaopatrzeniu w wodę
Słabe 70-75
Średnie 80-85
Dobre 90-100

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS