KWS ATREZZATO

Dent sprawdzony w upalne i zimne lata

Z 260/ -

  • najnowsza odmiana dent wykazująca doskonałe przystosowanie do różnych pogodowo sezonów wegetacyjnych w Polsce
  • zarejestrowana w Polsce w 2021 roku po dwóch suchych sezonach i zimnym 2020, przez co została doskonale sprawdzona w doświadczeniach oficjalnych i produkcyjnych
  • rośliny niskie do średniej wysokości, o bardzo mocnych łodygach - 95% roślin stojących do zbioru (COBORU 2020)

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • wyróżnia się stabilnym i wysokim plonowaniem suchego ziarnana średnich i lepszych stanowiskach: 14,5 t/ha w 2018, 15,7 t/haw 2019 i 15,4 t/ha w SDOO Smolice (dośw. rejestracyjne COBORU)
  • w 2018 r. 12,7 t/ha suchego ziarna (108% wzorca) i wilgotności podczaszbioru 18,9%, plon CCM - 22 t/ha - dośw. rejestrowe COBORU

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS