KWS ESPERANTO

Ultra wczesna odmiana ziarnowa

Z 160

  • Rejestracja w Polsce w roku 2022
  • Najniższa wilgotność ziarna w doswiadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2020-2021
  • Ponadprzeciętny rozmiar kolby, co jest nietypowe dla tak wczesnej odmiany kukurydzy

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • mieszaniec pojedynczy (SC), bardzo wczesny, ziarno w typie pośrednim flint/dent
  • średni plon w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2020-2021: 125,7 dt/ha, wilgotność ziarna - 3,9%, wzorzec 27,7%
  • wilgotność ziarna w stacjach na północy Polski znacznie niższa: SDOO Wrocikowo -7,3%, SDOO Krzyżewo -3,4%, SDOO Chrząstowo -3,9%
  • szczególnie polecana do uprawy w gospodarstwach uprawiających kukurydzę na glebach silnie uwilgotnionych wiosną i jesienią
  • pozwala uzyskać wysoki plon pomimo opóźnionego siewu
  • najniższa wilgotność ziarna w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2020 i 2021

Profil odmiany

Przydatność
Ziarno 9
Kiszonka 3
Grys 6,5
Alkohol 6
Biogaz 1
Przydatność
Gleby słabe 6,5
Gleby zimne 9
Wczesny wigor 9
Stay-green 6
Wysokość roślin 5,5
Oddawanie wody 8
Obsada przy zaopatrzeniu w wodę
Słabe 75-80
Średnie 85-90
Dobre 90-100

znajdź doradcę KWS