KWS ICONICO

Liczy się najwyższy plon ziarna

  • Z240 / K250
  • Na ziarno, kiszonkę i biogaz
  • Najwyżej plonująca odmiana o ziarnie flint-dent o silnym systemie korzeniowym

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • sprawdzona pod każdym względem w doświadczeniach ścisłychi łanowych na dużych powierzchniach w Polsce
  • potężny potencjał genetyczny skierowany na wytworzeniemaksymalnego plonu ziarna

Na kiszonkę

  • gwarancja kiszonki o najwyższym udziale skrobi i koncentracji energii

Katalog odmian 2023
znajdź doradcę KWS