KWS KASHMIR

Nowy nr 1 wśród późnych odmian w Polsce w suchym sezonie 2019

Z320 / K-

  • wysoki potencjał plonu ziarna możliwy do wykorzystania na najcieplejszych i najżyźniejszych stanowiskach w I rejonie uprawy kukurydzy
  • W doświadczeniach rozpoznawczych PZPK i COBORU najwyższy plon ziarna w Polsce wśród 40 odmian; 105,6% plonu wzorca (średnio 13,01 t/ha suchego ziarna), wilgotność ziarna 27,3% w 2019
  • Najwyższy oficjalnie potwierdzony plon suchego ziarna w 2019 r. to 17,32 t/ha w SDOO Skołoszów

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • wysoki potencjał plonu ziarna możliwy do wykorzystaniana najcieplejszych i najżyźniejszych stanowiskach w I rejonie uprawy kukurydzy
  • w oficjalnych dośw. rozpoznawczych CCA PZPK i COBORU najwyższyplon ziarna – nr 1 w Polsce wśród najnowszych zgłoszonych do badań40 odmian; 105,6% plonu wzorca (średnio 13,01 t/ha suchego ziarna)i wilgotność ziarna 27,3% w 2019 r.
  • najwyższy oficjalnie potwierdzony plon suchego ziarna w 2019 r.to 17,32 t/ha w SDOO Skołoszów
  • doskonały dry-down, czyli dosychanie ziarna na kolbie, dzięki bardzocienkiej osadce kolby i luźnym liściom okrywowym, które tworzą otwartytunel na wierzchołku kolby

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS