RICARDINIO

Wzorzec stabilnego i wysokiego plonu suchego ziarna

Z 230 / K 240

  • Wysokie zawartości skrobi w kiszonce w badaniach PDO COBORU 2011-2014; średnio 55% plonu suchej masy kolb w ogólnym plonie suchej masy
  • 1. miejsce w dochodzie brutto wśród badanych odmian wczesnych i średniowczesnych w badaniach rozpoznawczych COBORU 2014 (plon suchego ziarna 13,5 t/ha i wilgotność podczas zbioru 26,3%)

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • rekordowy plon ziarna 17,51 t/ha o wilgotności 25,4%w SDOO Chrząstkowo (15,19 t/ha o wilgotności 14%) w 2016
  • ziarno efektywnie oddaje wodę (szybki dry-down)
  • doskonała omłacalność (mało połamanych ziaren)

Na kiszonkę

  • wysokie zawartości skrobi w kiszonce w badaniach PDO COBORU 2011-2014: średnio 55% plonu suchej masy kolb w ogólnym plonie suchej masy

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS