RICARDINIO

Wzorzec stabilnego i wysokiego plonu suchego ziarna

  • Z 230 / K 240
  • 1. miejsce (plon suchego ziarna 13,4 t/ha i wilg. podczas zbioru 24,2%) w 2011 i 2. miejsce w 2010 w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK
  • Wysokie zawartości skrobi w kiszonce w badaniach PDO COBORU 2011-2014; średnio 55% plonu suchej masy kolb w ogólnym plonie suchej masy

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • miejsce (plon suchego ziarna 13,4 t/ha i wilgot. podczas zbioru 24,2%) w 2011 r. i 2. miejsce w 2010 r. w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK
  • miejsce w dochodzie brutto wśród badanych odmian wczesnych i średniowczesnych w badaniach rozpoznawczych COBORU 2014(plon suchego ziarna 13,5 t/ha i wilgot. podczas zbioru 26,3%)
  • ziarno efektywnie oddaje wodę (szybki dry-down)
  • doskonała omłacalność (mało połamanych ziaren)

Na kiszonkę

  • wysokie zawartości skrobi w kiszonce w badaniach PDO COBORU 2011-2014: średnio 55% plonu suchej masy kolb w ogólnym plonie suchej masy

znajdź doradcę KWS