SEVERUS

Bardzo wczesna odmiana na trudne stanowiska

FAO 180

  • Stabilność plonowania na trudnych stanowiskach.
  • Toleruje wczesne i opóźnione terminy siewu.
  • Bardzo wysoki udział kolb w plonie suchej masy (56%).

Informacje szczegółowe

Właściwości w szczegółach

  • W doświadczeniach COBORU na północy kraju w 2014 r. 11,7 t/ha przy wilgotności 26,4%.
  • Niska, stabilna roślina do samego zbioru.
  • Na kiszonkę o wysokiej koncentracji energii.
  • Doskonały wigor początkowy.

Profil odmiany

Skala od 1 do 9: 1 (czerwone pole) ocena najniższa, 9 (zielone pole) ocena najwyższa

Katalog odmian UPRAW JARYCH
Doradztwo cyfrowe myKWS
znajdź doradcę KWS