ALITOP F1

Wysoki plon na polach z kiłą kapusty

  • Odporność na najczęśniej występujące rasy kiły kapusty.
  • Wysoki plon niezależnie od rejonu uprawy.
  • Wysoka zdrowotność i odporność na wyleganie.

Informacje dodatkowe

  • Odmiana plonuje na wysokim poziomie w zróżnicowanych klimatycznych lokalizacjach w Polsce.

Katalog KWS
Doradztwo dostępne 24 h
znajdź doradcę KWS