RICCARDO KWS F1

Nowość na słabe stanowiska

  • Wysoki plon na słabszych stanowiskach
  • Toleruje niższy poziom intensywności uprawy
  • Odporność na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi - gen Rlm7

Właściwości w szczegółach

Specjalne zalety

  • Cecha S-POD - odporność na samoistne osypywanie się nasion
  • szybki rozwój jesienny - dobrze znosi opóźniony siew
  • wymaga użycia regulatora wzrostu i rozwoju w fazie 4-6 liści
  • dobra zimotrwałość
  • podwyższona zawartość białka w suchej masie

Informacje dodatkowe

  • zarejestrowana w Polsce w 2019
  • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowaw typie OGURA

znajdź doradcę KWS