Najlepsze odmiany sorgo KWS

Poradnik - uprawa sorgo

Uprawa sorgo na ziarno i na kiszonkę
zalecenia agrotechniczne

Wymagania glebowe

gleby lekkie, suche lecz żyzne, szybko nagrzewające się klasy od III do IVa. Optymalne ph - 5,0 do 8,5

Wymagania termiczne

wysokie, źle znosi chłody, ginie po przymrozkach

Przedplon

rośliny nie-zbożowe oraz owies

Przygotowanie pola

bardzo dobra struktura gleby, staranne przygotowania łoża nasiennego

Termin siewu

po 10 maja do połowy czerwca gleba o min. temp. 12-14C, opt. > 20C

Głębokość siewu

2-3 cm na glebach zwięzłych oraz 3-4 cm na glebach lżejszych

Gęstość siewu

  • na kiszonkę 26-30 nasion/m2
  • na ziarno 26 nasion/m2

Nawożenie - orientacyjne dawki na ha to:

N – 120 -150kg

P – 50-70kg

K- 140-160kg

Ochrona przed zachwaszczeniem

siew na polach o niskiej presji chwastów jednoliściennych, zalecana ochrona doglebowa, przed-wschodowa

Ochrona przed chorobami i szkodnikami

niekonieczna ze względu na niskie nasilenie

znajdź doradcę KWS