Ochrona przed salmonellą

19.04.2019

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem pochodzącym z marcowego numeru niemieckiego tygodnika Wochenblatt, dotyczącym pozytywnego wpływu żywienia tuczników mieszankami z użyciem żyta hybrydowego, na znaczące zmniejszenie liczebności salmonelli. Dodatkowo w tuczach wielkotowarowych, przy żywieniu opartym na życie nie stwierdzono pogorszenia wyników produkcyjnych. Takie rezultaty powodują, że coraz więcej niemieckich rolników zwiększa areał żyta hybrydowego jak to się dzieje w przypadku gospodarstwa Berendta i Jana Beuker z Dolnej Saksonii opisanych w artykule.

> więcej

Kierownik ds. Żywienia

Mariusz Kopeć

znajdź doradcę KWS