Pszenica ozima – kiedy rozpocząć siewy?

12.09.2018

Optymalny termin siewu pszenicy ozimej [Rys.1] w naszym kraju zaczyna się 15 września na północnym wschodzie, a kończy 16 października na południowym zachodzie. Terminy dla poszczególnych regionów zostały określone w taki sposób, aby odmiany wchodziły w okres zimowego spoczynku w fazie krzewienia [BBCH 24-25] z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym. Bardzo szerokie okno wysiewu wynika z różnic klimatycznych w poszczególnych regionach. Pszenica ozima to gatunek, który wyróżnia się największą elastycznością w terminie siewu spośród zbóż i może być wysiewany poza terminami wyszczególnionymi jako optymalne, przy zachowaniu pewnych warunków osiągniemy zadowalające plony. Dzięki dobrej znajomości charakterystyk poszczególnych odmian pszenicy możemy przyspieszać termin siewu względem optymalnego oraz opóźniać, ułatwiając sobie jednocześnie rozłożenie prac w gospodarstwie.

Wczesny siew

Przyspieszone siewy pszenicy mogą okazać się równie opłacalne, jak optymalne, jeśli spełnimy kilka warunków. Po pierwsze należy zmniejszyć ilość wysiewu, aby ograniczyć ryzyko nadmiernego krzewienia oraz wybujałości roślin, które w konsekwencji mogłyby prowadzić do pogorszenia zimowania i zwiększać ryzyko wylegania w trakcie wegetacji wiosennej. Po drugie, odpowiednią odmianę należy wybierać spośród odmian, które charakteryzują się wolniejszym tempem rozwoju. Po trzecie, zwalczanie mszyc przenoszących choroby wirusowe, szczególnie podczas przedłużającej się ciepłej jesieni. Po czwarte, kontrola wzrostu i chorób. Rośliny w gęstym łanie narażone są na większe ryzyko porażenia chorobami grzybowym. Do wczesnych terminów siewu proponujemy sprawdzone odmiany z naszej hodowli: Julius, KWS Montana, KWS Ozon.

+ mniejsza ilość materiału siewnego
+ dobrze rozbudowany system korzeniowy
+ większa odporność na susze
+ szybsze i wyrównane wschody
- ryzyko nadmiernego krzewienia
- większa presja chorób i szkodników

Późny siew

Uprawa pszenicy po kukurydzy czy burakach cukrowych to bardzo częsta praktyka. W sprzyjających warunkach pogodowych można osiągnąć plony zbliżone do tych z siewów optymalnych. Najważniejszym czynnikiem determinującym powodzenie późnych siewów jest pogoda, w latach charakteryzujących się dłuższą jesienią i cieplejszą zimą plantacje pszenicy osiągają często wyższe plony od tych wysianych w optymalnych terminach. Są również w mniejszym stopniu porażane chorobami, co ułatwia prowadzenie łanu. Natomiast w przypadku bardzo szybkiego zahamowania wegetacji jesienią i późnego startu wiosną rośliny mogą mieć problem z zbudowaniem odpowiedniej obsady pędów kłosonośnych, a tym samym obsada kłosów na m kw. może okazać się niewystarczająca do zbudowania wysokiego plonu. Dlatego bardzo ważnym jest, aby siejąc pszenice w październiku, czy w niektórych regionach nawet w listopadzie, zwiększać normę wysiewu. Zakładać należy zwiększanie nawet do 50% w przypadku bardzo późnych siewów w stosunku do norm z terminów optymalnych. Pamiętać należy, że kompensowanie opóźnionego siewu zwiększoną obsadą ma swoje granice i nadmierne zwiększanie wysiewu może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Późniejszy siew niesie za sobą ryzyko słabszych wschodów, dlatego należy z najwyższą możliwą starannością przygotować stanowisko do siewu, tak aby w ułatwić roślinom równomierne wschody. Plantacje nie mogą czekać na azot wiosną. Pszenice z późnych siewów najczęściej zimują w fazie 2-3 liści, a krzewienie produkcyjne ma miejsce na wiosnę, w tym wypadku kluczowym zabiegiem jest pierwsza dawka azotu, która powinna pobudzić rośliny do intensywnego krzewienia. Do późnego siewu polecamy odmiany: KWS Dakotana, KWS Loft, KWS Livius, KWS Dacanto.

+ mniejsza presja chorób i szkodników
+ mniejsze ryzyko wylegania
- krzewienie produkcyjne wiosną
- słabszy system korzeniowy
- słabsze wschody

W przypadku pytań agrotechnicznych i doboru odmian zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami terenowymi.

KWS Zboża
Product Manager
Paweł Żmijewski

Wyszukaj swojego przedstawiciela