• ryevolution_trockentoleranz.jpg
    #RYEVOLUTION

Przyszłość należy do żyta hybrydowego

Odmiany żyta hybrydowego KWS wykorzystują efekt heterozji dzięki czemu plonują średnio do 30% lepiej niż odmiany populacyjne. System POLLENPLUS® w odmianach KWS odpowiada za zwiększoną ochronę na sporysz.

1

Żyto

To zdrowe i najbardziej

wydajne zboże.

2.

Ewolucja

Postęp hodowli żyta KWS

gwarancją wysokich plonów.

3.

Rewolucja

Żyto hybrydowe najlepsze rozwiązanie

na aktualne i przyszłe wyzwania rolnictwa.

Żyto hybrydowe skutecznie opiera się suszy

„W Polsce przeważają gleby słabsze o niskiej żyzności i małej zdolności magazynowania wody, często nadmiernie zakwaszone, nadające się do uprawy głównie żyta, owsa i ziemniaka. Gleby przydatne do uprawy pszenicy i buraka cukrowego o wskaźniku bonitacji 1,2-1,8 , stanowią zaledwie 25% gruntów ornych.”

Większość gospodarstw rolnych posiada gleby lekkie i bardzo lekkie. Największym czynnikiem limitującym plon na tych glebach jest woda. Krótkotrwałe posuchy drastycznie obniżają plony, szczególnie wtedy, gdy deficyt wody wystąpi w fazach krytycznych dla rośliny uprawnej. Susza bardzo dosadnie weryfikuje zdolność stanowisk do magazynowania wody oraz odporność gatunków na stres suszy. Jaki gatunek uprawiać w takich warunkach?

więcej

Nowoczesne doradztwo myKWS
znajdź doradcę KWS