HICKORY

Wzorowa jakość browarna

  • Wzorowa jakość browarna
  • Dobrze wykształcone ziarno
  • Łatwa sprzedaż wyprodukowanego surowca

* odmiana z katalogu EU

Cechy charakterystyczne

Wzorowa jakość browarna

- wysoki stopień ostatecznego odfermentowania oraz bardzo wysoka ekstraktywność słodu

Łatwa sprzedaż wyprodukowanego surowca

- odmiana kontraktowana przez Malteurop Polska Spółka z o.o.

Dobrze wykształcone ziarno

- duża masa 1000 ziaren o bardzo dobrym wyrównaniu i małej zawartości białka

Profil ogólny

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2019 – wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki; a₂ - wysoki poziom agrotechniki; skala 9-stopniowa.

Informacje ważne do 06.2021 r.

UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.

znajdź doradcę KWS