KWS FABIENNE

Postaw na jakość ziarna

  • Znakomita jakość ziarna
  • Stabilny plon ziarna
  • Dobry profil zdrowotnościowy

Cechy charakterystyczne

Znakomita jakość ziarna

- bardzo dobre wyrównanie ziarna i duża gęstość w stanie zsypnym

Stabilny plon ziarna

- plon na poziomie odmian wzorcowych

Dobry profil zdrowotnościowy

- mniejsze koszty ochrony fungicydowej

Profil ogólny

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg; skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki, wzorzec: 2018 – RGT Planet, Radek, Runner; 2017, 2016 – Olympic, Radek, RGT Planet, Soldo; * - nie klasyfikowano w 2019 r., wynik z 2018;

znajdź doradcę KWS