KWS HARRIS

Siła plonowania

  • Tolerancja na słabsze stanowiska glebowe
  • Dobry potencjał plonowania
  • Duża odporność na mączniaka prawdziwego

PROFIL ODMIANY

Plon ziarna - poziom a1
(100% = 63.1 dt/ha)
101
Plon ziarna - poziom a2
(100% = 75,1 dt/ha)
100
Masa 1000 ziaren (g) 46,0

Źródło: Opracowanie na podstawie Listy Opisowej odmian 2022. a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki, 5 - wartość średnia

Źródło: Opracowanie na podstawie Listy Opisowej odmian 2022. a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki, 5 - wartość średnia

Uprawy Jare 2023
znajdź doradcę KWS