KWS HARRIS

Siła plonowania i jakości

  • Bardzo wysoka plenność i stabilność plonu
  • Wysoka jakość zbieranego ziarna
  • Solidna odporność na wyleganie

Profil ogólny

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg;

wzorzec: 2018 – RGT Planet, Radek, Runner; 2017, 2016 – Olympic, Radek, RGT Planet, Soldo; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki, skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna

znajdź doradcę KWS