KWS INFINITY

Przodująca odporność na wyleganie

  • Wysokoplonująca odmiana z wyjątkową masą 1000 ziaren
  • Średni termin dojrzewania oraz duża odporność na wyleganie
  • Bardzo wysoka zdrowotność liści

* odmiana z katalogu EU

Cechy charakterystyczne

Wysokoplonująca odmiana z wyjątkową masą 1000 ziaren

- świetny surowiec paszowy

Średni termin dojrzewania oraz duża odporność na wyleganie

- równomierne dojrzewanie oraz bezproblemowe żniwa, również przy nawożeniu organicznym

Bardzo wysoka zdrowotność liści

- szczególnie odporny na rdzę jęczmienia, plamistość siatkową oraz rynchosporiozę

Profil ogólny

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2019 – wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki. Skala 9-stopniowa.

Informacje ważne do 06.2021 r.

Wyszukaj swojego przedstawiciela