KWS INFINITY

Wysoko plonująca 2-rzędówka

  • Wysoki plon w każdych warunkach
  • Rośliny niskie i odporne na wyleganie
  • Bardzo wysoka zdrowotność liści

* odmiana z katalogu EU

Cechy charakterystyczne

Wysokoplonująca odmiana z wyjątkową masą 1000 ziaren

- świetny surowiec paszowy

Średni termin dojrzewania oraz duża odporność na wyleganie

- równomierne dojrzewanie oraz bezproblemowe żniwa, również przy wysokim nawożeniu

Bardzo wysoka zdrowotność liści

- szczególnie odporny na rdzę jęczmienia, plamistość siatkową oraz rynchosporiozę

Profil ogólny

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2019 – wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki. Skala 9-stopniowa.

znajdź doradcę KWS