KWS ORPHELIA

Wybitny potencjał budowania plonu

  • Wysoki potencjał plonotwórczy
  • Bardzo dobra adaptacja do warunków siedliskowych
  • Duża odporność na choroby

Cechy charakterystyczne

Wysoki potencjał plonotwórczy

- wysoki plon na obu poziomach agrotechniki

Bardzo dobra adaptacja do warunków siedliskowych

- w przypadku dobrej kultury gleby, możliwość uprawy w słabszych warunkach

Duża odporność na choroby

- w szczególności na mączniaka prawdziwego oraz plamistość siatkową

Profil ogólny

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg; skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna, a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki; wzorzec: 2018 – RGT Planet, Radek, Runner; 2017, 2016 – Olympic, Radek, RGT Planet, Soldo;

znajdź doradcę KWS