KWS TENOR

Przewaga w plonie i jakości

  • Wysoka jakość browarna
  • Wczesny termin dojrzewania oraz dobra odporność na wyleganie
  • Bardzo wysoki udział celnego ziarna w plonie

* odmiana z katalogu EU

Cechy charakterystyczne

Wysoka jakość browarna

odmiana kontraktowana przez Viking Malt Spółka z o.o.

Bardzo wysoki udział celnego ziarna w plonie

duża gęstość w stanie zsypnym oraz masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna na poziomie 98%

Profil odmiany

Źródło danych: Ocena własna KWS Lochow; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki; a₂ - wysoki poziom agrotechniki; Informacje ważne do 06.2020 r.

UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.

znajdź doradcę KWS