NOKIA

Doskonałe rozwiązanie do intensywnej uprawy

  • Zdrowe liście
  • Zalecana do intensywnej uprawy
  • Dorodne ziarno

Właściwości w szczegółach

Zdrowe liście

dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę

Zalecana do intensywnej uprawy

dobra odporność na wyleganie

Dorodne ziarno

bardzo dobrze wykształcone ziarniaki o wysokiej masie

Profil odmiany

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018

Średni plon z doświadczeń 2015-2017 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2018

Skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna

Informacje ważne do 06.2019 r.

UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.

znajdź doradcę KWS