FLÄMINGSGOLD

Dobrze wykształcone ziarno

  • Możliwość uprawy na słabszych stanowiskach glebowych
  • Grube ziarno z małym udziałem łuski
  • Równomierne dojrzewanie słomy i wiech

Cechy charakterystyczne

Niewygórowane wymagania glebowe

- możliwość uprawy na słabszych stanowiskach glebowych

Dobrze wykształcone ziarno

- duża masa 1000 ziaren o wysokim wyrównaniu

Mała zawartość łuski w ziarnie

- wysoki plon netto ziarna

Równomierne dojrzewanie słomy i wiech

- bardzo dobry komponent do mieszanek zbożowych

* Odmiana z katalogu EU

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki; skala 9-stopniowa.

Katalog odmian zboża ozime KWS

Czy już znasz... ?

znajdź doradcę KWS