KWS CONTENDER

Stabilne plony

  • Wysoki stabilny plon
  • Równomierne dojrzewanie ziarna i słomy
  • Bardzo grube ziarno

Cechy charakterystyczne

Wysoki stabilny plon

- bardzo dobre wyniki plonowania w badaniach urzędowych

Równomierne dojrzewanie ziarna i słomy

- łatwy zbiór

Bardzo grube ziarno

- duża masa 1000 ziaren oraz duże wyrównanie

* Odmiana z katalogu EU

Profil odmiany

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki; skala 9-stopniowa.

znajdź doradcę KWS