KWS EXPECTUM

Elitarna Ostka

  • Wysoka zdrowotność łanu
  • Niskie koszty ochrony
  • Wybitne parametry jakościowe ziarna

PROFIL ODMIANY

Źródło: Opracowanie na podstawie Listy Opisowej odmian 2022. a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki, 5 - wartość średnia

Źródło: Opracowanie na podstawie Listy Opisowej odmian 2022. a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki, 5 - wartość średnia

Uprawy Jare 2023
znajdź doradcę KWS