KWS LIVIUS

Łączy plon z jakością

  • Niespotykany kompromis potencjału plonowania i jakości ziarna
  • Bardzo dobrze wykształcone ziarno
  • Bardzo dobra odporność na choroby

Właściwości w szczegółach

Niespotykany kompromis potencjału plonowania i jakości ziarna

Wysoki potencjał plonowania na terenie całego kraju oraz znakomite parametry jakościowe ziarna, w tym wysoki poziom białka oraz glutenu

Bardzo dobrze wykształcone ziarno

Bardzo wysoka masa tysiąca ziaren, znacząco przewyższa średnią dla wszystkich odmian z krajowego rejestru

Bardzo dobra odporność na choroby

Znakomita odporność na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła

Toleruje opóźnione terminy siewu

Dobry wybór do uprawy na stanowiskach po kukurydzy i burakach cukrowych

Profil odmiany

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018; Średni plon z doświadczeń 2015-2017 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2018; Skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna; Informacje ważne do 06.2019 r.

znajdź doradcę KWS

UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.